Функцiї герундiя у реченнi

Щодо функцій у реченні, тут герундій майже повністю збігається з інфінітивом, виконуючи ті самі функції.

А саме, герундій у реченні може виконувати функції:

 1. Підмета (Subject)
 2. Skating is my hobby. (skating - підмет)

 3. Предикативу (Predicative)
 4. Тобто іменна частина складеного іменного присудка, лише частиною, а не самим присудком.

  My hobby is skating. (My hobby – підмет, is skating -присудок)

 5. Частини складеного дієслівного присудка (Part of the compound verbal predicate)
 6. Після дієслів, що позначають початок або продовження процесу.

  I started skating in childhood. (I – підмет, started (дієслово, що позначає початок) skating - присудок)

 7. Додатоку (Object)
 8. I like skating. (I – підмет, like – присудок; I like – what? – skating - додаток)

 9. Означення (Attribute)
 10. My hobby of skating is very important for me. (My hobby – підмет, - what hobby? – of skating - присудок)

 11. Обставини часу, мети або наслідку (Adverbial modifier)
 12. I always go to shower after skating. (I always go to shower – after what? Why? – after skating)