Can (be able to)

 • Модальне дієслово can може бути замінене на be able to
 • Вони мають однакове значення
 • Be able to вживається у Future

Can виражає:

 1. Фiзичну або ментальну можливiсть (здiбнiсть) (Physical or mental ability)
 2. I can speak English.

  I can dance well.

 3. Можливість (Possibility)
 4. It can happen tomorrow.

 5. Дозвіл (Permission)
 6. Can I come in?

 7. Прохання (Request or asking)
 8. Can you help me?

 9. Заборону (в запереченнях) (Prohibition)
 10. You can't smoke here.

  А також
  Сумнів
  Недовіру
  Подив
  Неможливість
  (It can't be truth
  It can't be him)
  Cинонімічні вирази
  It is imposible
  I don't belive

  З таким змістом вживається лише в питальних та заперечних реченнях.

  Be able to вживається (мое бути декілька варіантів відповіді)

  Замість can у майбутньому Має таке ж саме значення, що й can Не може замінити can Замість can у минулому

  Які спільні значення виражають Can та Could (мое бути декілька варіантів відповіді)

  Фізична можливість Ментальна та фізична можливість Подив, недовіра Дозвіл Можливість Прохання Пропозиція Заборона в запереченнях