Have to

Have to виражає:

  1. Обов’язок (Obligation)
  2. I have to do this. Я повинен (маю) це зробити.

    Мається на увазі, що так склалися обставини, що я повинен це зробити, а не це мій обов’язок.

  3. Необхідність (Necessity)
  4. I have to stay longer because she needs my help. Я повинен ще залишитись, бо вона потребує моєї допомоги.

    Тобто, існує така необхідність, щоб я залишився, обставини скалалися таким чином, що необхідна моя присутність.

  5. В запереченнях в значенні «не потрібно» (no need)
  6. You don't have to wake up so early, tomorrow is Saturday. Тобі не потрібно прокидатися так рано, завтра субота.

Must або Have to
Must
I feel it is nessary
Я відчуваю, що це необхідно, це мій обов'язок, можливо моральний(повинен)
Have to
It is nessary according to the situation
Необхідно через обставини, які склалися

Різниця між must та have to в тому, що

Must виражає необхідність в значенні «повинен», а have to виражає необхідність видповідно до ситуації Have to та must виражають необхідність згідно з певною ситуацією, різниці немає Have to виражає необхідність, а must обов’язок Have to виражає суворий наказ, а мust використовується в запереченнях в значенні «не потрібно»