Конструкцiї з Participle

У попередніх главах ми вже розглянули конструкції з безособовою формою дієслова — інфінітивом. Дієприкметники також мають власні конструкції, що використовуються в реченнях:

 • Об’єктна конструкція (Objective participle construction)
 • Суб’єктна конструкція (Subjective participle construction)
 • Абсолютна конструкція (Absolute participle construction)
Означення
Дієприкметникові конструкції — це такі конструкції, в яких найчастіше вживаються Participle I та Partitciple II. Ми їх вивчаємо саме для того, щоб ви розуміти, у яких випадках можна вжити Participle, тобто наш дієприкметник.

Далі ми окремо розглянемо кожну конструкцію з Participle.

Об’єктна конструкція

Об’єктна конструкція з Participle дуже схожа на об’єктну конструкцію з інфінітивом. Різниця лише в тому, що в інфінітивній конструкції використовується інфінітив, а в дієприкметниковій – дієприкметник.

Будова:

Підмет + Присудок + Іменник/Особовий займенник (об’єкт. відм.) + Дієприкметник (P I/II)

I (підмет) saw (дієслово-присудок) him (особовий займенник в об’єктному відмінку) running (дієприкметник)

Я бачив як він біжить по вулиці. (Дослівно: Я бачив його біжучим по вулиці.)

В даній конструкції дієприкметник виражає дію, яку виконує іменник або займенник (а не підмет). Дієслово-присудок у цій конструкції вживається в Simple Tenses.

Існують певні умови вживання даної конструкції:

Вживаємо об’єктну конструкцію, коли дієслово-присудок виражає

 1. Відчуття
 2. See, notice, feel, hear, watch etc.

 3. Бажання
 4. Want

 5. Після
 6. Have, get

Суб’єктна конструкція

Будова:

Підмет (Іменник/Особовий займенник) + Присудок (пасивний стан) + Дієприкметник (P I/II)

He (Підмет) was noticed (Дієслово-присудок в пасивному стані) running (дієприкметник) in the park.

Було помічено, що він бігає у парку. (Дослівно: він був помічений бігаючим у парку)

The problem (Підмет) was considered (Дієслово-присудок в пасивному стані) solved (дієприкметник).

Вважали, що проблему вирішено. (Дослівно: Проблема вважалася вирішеною.)

Вживання:

 • Participle I
 • Після see, notice, watch, hear, feel (у пасивному стані)

 • Participle II
 • Після believe, find, consider (у пасивному стані)

Як ви могли помітити, суб'єктивна конструкція вживається у пасивному стані. Тобто обов'язкова умова: присудок — у пасиві.

Абсолютна конструкція

Будова:

Підмет (Іменник/Особовий займенник) + Дієприкметник + Підмет + Присудок

Mother (підмет) allowing (дієприкметник) Tommy (підмет) goes (присудок) for a walk.

Мати, що дозволяє Томмі піти на прогулянку. (Дослівно: Мати, дозволяюча Томмі піти на прогулянку.)

Дієприкметник відноситься до підмета, що стоїть перед ним.

З Participle бувають такі конструкції:

Конструкція for-to, об’єктна, суб’єктна Абсолютна, об’єктна, суб’єктна конструкції Об’єктна та суб’єктна конструкції Абсолютна та обє’ктна конструкції

Дієслово – присудок має бути в пасивному стані в:

Суб’єктній конструкції Абсолютній конструкції Об’єктній конструкції В жодній з конструкцій