Означальні займенники

В англійські мові розрізняють наступні означальні займенники:

 • Each
 • Every
 • Everybody
 • Everyone
 • Everything
 • All
 • Either
 • Both
 • Other
 • Another

Давайте розглянемо вживання означальних займенників:

Вживання all/everybody/everything

 • All вживається з іменниками у множині. (All + (of) Noun у множині)
 • All (of) the girls were so beautiful. – Всі дівчата були такі гарні.

  Але all не вживається без іменника в значенні «everybody»:

  Everybody was beautiful.

  Не можна сказати: All were beautiful.

 • All вживається в значенні everything або the only thing + all that ...
 • She gave me all (everything (that)) she had. – Вона віддала мені все, що мала.

  All (that) I want is you. – Все що я хочу – це ти.

  Але не можна сказати He took all. Правильно буде: He took everything from me. – Він забрав у мене все.

Вживання whole/all

 • Whole вживається зі злічуваними іменниками в однині (whole + singular countable Noun), а також з назвами місць:
 • a/the whole story, a/the whole day, the whole of Ukraine

  All вживається з незлічуваними іменниками (all + uncountable Noun) або з іменниками в множині (all + plural Noun):

  all the food, all the tea, all his courage, all the people/apples/cars

  Щодо порядку слів при вживання whole та all:

  Коли ми вживаємо whole, то артикль вживається перед займенником (article + whole): the whole story.

  А коли ми вживаємо all, то артикль вжвається після займенника (all + article): all the money.

  Дуже важливо запам’ятати, що коли everybody/everyone/everything виступають у ролі підмета, дієслово вживається у формі однини (singular form):

  Everyone has to get good medical help. -Кожен повинен отримати хорошу медичну допомогу.

  Everybody knows that fact. -Кожен знає цей факт.

  Everythingis fine.-Все добре.

  Займенник Whole: (можливо декілька відповідей можуть бути правильними)

  Вживається з іменниками в однині Вживається зі злічуваним іменником в множині Вживається частіше за все з артиклем Артикль стоїть після нього Артикль стоїть перед ним Вживається з незлічуваними іменниками Вживається зі злічуваним іменником в однині Вживається з назвами місць