Займенник

Означення
Займенник — це самостійна частина мови, яка вживається замість іменника. Вона означає предмет або особу, але не називає його. Ми використовуємо займенники, коли не хочемо декілька разів повторювати один і той самий іменник. Займенники допомогають нам урізноманітнити мову.

В англійській мові існує аж 10 видів займенників, і кожен вид має свої певні особливості та правила вживання.
Види займенників:

  1. Особові (Personal)
  2. Присвійні (Possessive)
  3. Питальні (Interrogative)
  4. Сполучні (Relative / Conjunctive)
  5. Зворотні (Reflexive)
  6. Вказівні (Demonstrative)
  7. Неозначені (Indefinite)
  8. Заперечні (Negative)
  9. Взаємні (Reciprocal)
  10. Означальні (Defining)