Заперечні займенники

В англійській мові розрізняють наступні заперечні займенники:

  • No
  • None
  • Neither
  • No one
  • Nobody
  • Nothing

Під заперечними займенниками ми розуміємо, такі, що виражають заперечення, незгоду, відмову.

Дуже важливо запам'ятати, що в англійській мові використовується тільки одне заперечення:

I did not see anybody there. – Я нікого там не бачив.

В українські мові ми використовуємо два заперечення нікого та не бачив, адже в українській мові два заперечення лише підсилюють речення, але в англійській мові це неправильно, два заперечення взаємовиключають одне одного.

Українською мовою таке речення як I did not see nobody there перекладалося б як: Я не побачив там нікого. Це є граматично неправильним. Отже, в англійській мові ми можемо використовувати лише одне заперечення.

I saw nobody there. -Я нікого там не бачив. (Така ж ситуація як і з попереднім реченням. Обидва речення перекладаються «Я нікого там не бачив». але використано два різних заперечення. Отже, ми можемо використати did not see або nobody)

Заперечний займенник no вживається як займенник-прикметник. Тобто вживається лише з іменниками і виступає означенням до них:

There are no keys in his pocket. -В його гаманці не було ніяких ключів.

There is no money that can buy true love. – Не існує таких грошей які зможуть купити справжню любов.

Займенники none, no one, nobody, nothing вживаються як займенники-іменники. У даному випадку можемо згадати присвійні займенники і присвійні прикметники та різницю між ними. Тобто, none, no one, nobody та nothing одночасно вживаються замінюючи іменник і заперечний займенник до нього, вони не потребують поряд іменника, до якого вживається заперечення, адже вони вже містять в собі і саме заперечення і предмет, якій заперечують.

Nothing is impossible. – Немає нічого неможливого.

No one can do this better than you. – Ніхто не може зробити це краще за тебе.

Nobody understands me. – Ніхто мене не розуміє.

Також хотілося б звернути вашу увагу на заперечний займенник neither.

За змістом займенник neither аналогічний займенникові none, але більш обмежений оскільки вживається у значенні «жоден з двох».

Neither answer was correct. – Жодна з відповідей (мається на увазі з двох) не була правильною.

Do you want coffee or tea? - Neither. – Бажаєте чаю чи кави? – Нічого. (Маємо вибір з двох предметів.)

Вкажіть, яке речення утворено правильно: (можливо декілька відповідей можуть бути правильними)

I don’t know nothing about that situation. I don’t know anything about that situation. I know nothing about that situation. I know anything about that situation.

Заперечний займенник neither: (можливо декілька відповідей можуть бути правильними)

Вживається як займенник – прикметник і як займенник – іменник. Вживається тільки як займенник – прикметник. Вживається тільки як займенник – іменник. Вживається у вузькому значенні, в значенні «жоден з двох».