Зворотнi займенники

Зворотні займенники – це такі займенники, які перекладаються як «себе». В українській мові також існують зворотні займенники – «сам» і «себе».

В англійській мові існують такі зворотні займенники:

Іменники Зворотні займенники
I Myself
You Yourself
He Himself
She Herself
It Itself
We Ourselves
They Themselves

Давайте розглянемо, в яких випадках ми вживаємо зворотні займенники

 • Коли нам потрібно підкреслити, що дія була виконана підметом:

  It’s best if you (підмет) do it yourself

  (Буде краще, якщо ти зробиш це сам. Тобто, у нас є підмет you і ми підкреслюємо, що «наш підмет» зробив це сам.)

  I have written this article myself

  (Я сам написав цю статтю. Тобто, знову ж таки, ми зазначили, що «я написав цю статтю», але підкреслюємо, що «я сам написав».)

 • Для посилення підмету або додатку:

  I’ll see the President (додаток) himself if necessary.

  (Я буду бачитись з самим президентом, якщо буде потрібно. У даному випадку ми підсилюємо додаток за допомогою зворотнього займенника.)

  The house itself is nice, but the garden is small.

  (Будинок сам по собі гарний, але сад – маленький. У даному випадку ми підсилюємо підмет.)

 • Після прийменників:

  Ми вживаємо зворотні займенники після примейнників to, at etc:

  Am I talking to myself now?

  (Я зараз розмовляю сам з собою? Коли ми використовуємо прийменняк to в такому контексті, то завжди вживаємо саме звороні займенники. Вживання інших видів займенників буде помилкою. Ми не можемо сказати Am I talking to me/I.)

  Look at yourself, your suit is so dirty!

  (Подивись на себе, твій костюм такий брудний!)

 • Для того, щоб підкреслити предмет або особу, до яких відноситься інформація

  Only yourself know what you have to do.

  (Лише ти сам знаєш, що потрібно робити. У даному випадку ми підкреслюємо, що інформація, яка надається у другій частині речення, відноситься до підмета.)

 • Після like, as, than, by

  Ми вживаємо зворотні займенники після таких слів як like, as, than, by:

  I did this by myself. (Я сам це зробив.)

  Like himself I started to do exercises every morning.

  (Як і він, я почав робити вправи кожного ранку.)

 • У зворотніх дієсловах:

  Коли ми перекладаємо такі звороти на українську мову, то займенник перекладається як «себе» (та в його інших відмінках в українській мові).

behave yourself enjoy yourself introduce yourself talk to yourself
believe in yourself feel sorry for yourself make yourself at home teach yourself
blame yourself help yourself be proud of yourself tell yourself
burn / cut yoursel hurt yourself take care of yourself work for yourself
pinch yourself wish yourself
Важливо запам’ятати

Зворотні займенники не вживаються після: feel, concentrate, relax.

Зазвичай вони не вживаються й після: behave, wash, shave, dress.

Personal (subject) pronouns Personal (object) pronouns Possessive adjectives Possessive pronouns Reflexive pronouns
I Me My Mine Myself
You You Your Yours Yourself/yourselves
He Him His His Himself
She Her Her Hers Herself
It It Its Its Itself
We Us Our Ours Ourself
They Them Their Theirs Theirself

Ми вживаємо зворотні займенники:

Можемо вжити їх будь-коли, якщо хочемо вжити займенник. Для того, щоб підкреслити предмет або особу, до яких відноситься інформація. Замість підмета в реченні. Замість означення в реченні.

До яких займенників відносяться: myself himself itself?

Зворотні Вказівні Особові Взаємні