Двоскладовi прикметники на -y, -e, -ow, -er

Коли ми утворюємо ступені порівняння двоскладових прикметників, які мають закінчення -y, -e, -ow, -er:

  1. У вищому ступені ми додаємо закінчення -er.
  2. У найвищому додаємо закінчення -est та означений артикль перед самим прикметником.

Однак, коли прикметник закінчується на , літера «y» змінюється на «i», і ми все одно додаємо закінчення -er та -est у вищому та найвищому ступенях відповідно.

Основний ступінь Вищий ступінь Найвищий ступінь
Late Late + r = later The + late + st = The latest
Happy Happy – y + i + er = Happier The + happy – y + i + est = The happiest
Narrow Narrow + er = Narrower The + narrow + est = The narrowest
Clever Clever + er = Cleverer The + clever + est = The cleverest

Також існує одне виключення для прикметника polite. Він змінюється як звичайні двоскладові та багатоскладові прикметники.

polite — politer/more polite — the politest/most polite