Інфінітив без частки «to»

В основному інфінітив вживається з часткою «to», як ми вже наголошували, це його формальна ознака. Однак, існує декілька випадків, в яких інфінітив вживається без частки «to», так званий «bare infinitive».

Інфінітив без частки «to» вживається в наступних випадках:

 • Після модальних дієслів (крім ought to)
 • I should be there.

  I can help him.

  He must stop smoking.

 • Після дієслів shall/will
 • I will give you money.

  We shall start.

 • Після дієслів чуттєвого сприйняття (типу feel – відчувати, see – бачити, hear – чути і т.д.)
 • I see you like her.

  I heard you go to the theаtre every day.

 • Після дієслів let (дозволити), have (мати), make (змушувати)
 • He makes his child start do hometask.

  I can't let you go.

 • Після виразів had better (краще) і would rather (краще б)
 • I had better become a lawer.

Всі ці дієслова, не дивлячисьна відсутність частки «to», все одно є інфінітивами.

Інфінітив без частки to вживається (може бути декілька правильних відповідей)

Завжди вживається без to Після модальних дієслів Після дієслів-зв’язок Після дієслів let, have, make Після герундію Після дієслів чуттєвого сприйняття feel, see, hear