Конструкцiї з Participle

У попередніх главах ми вже розглянули конструкції з безособовою формою дієслова — інфінітивом. Дієприкметники також мають власні конструкції, що використовуються в реченнях:
 • Об’єктна конструкція (Objective participle construction)
 • Суб’єктна конструкція (Subjective participle construction)
 • Абсолютна конструкція (Absolute participle construction)
Означення Дієприкметникові конструкції — це такі конструкції, в яких найчастіше вживаються Participle I та Partitciple II. Ми їх вивчаємо саме для того, щоб ви розуміти, у яких випадках можна вжити Participle, тобто наш дієприкметник.
Далі ми окремо розглянемо кожну конструкцію з Participle.

Об’єктна конструкція

Об’єктна конструкція з Participle дуже схожа на об’єктну конструкцію з інфінітивом. Різниця лише в тому, що в інфінітивній конструкції використовується інфінітив, а в дієприкметниковій – дієприкметник.
Будова:
Підмет + Присудок + Іменник/Особовий займенник (об’єкт. відм.) + Дієприкметник (P I/II)
I (підмет) saw (дієслово-присудок) him (особовий займенник в об’єктному відмінку) running (дієприкметник)
Я бачив як він біжить по вулиці. (Дослівно: Я бачив його біжучим по вулиці.)
В даній конструкції дієприкметник виражає дію, яку виконує іменник або займенник (а не підмет). Дієслово-присудок у цій конструкції вживається в Simple Tenses.
Існують певні умови вживання даної конструкції:
Вживаємо об’єктну конструкцію, коли дієслово-присудок виражає
 1. 1.
  Відчуття
  See, notice, feel, hear, watch etc.
 2. 2.
  Бажання
  Want
 3. 3.
  Після
  Have, get

Суб’єктна конструкція

Будова:
Підмет (Іменник/Особовий займенник) + Присудок (пасивний стан) + Дієприкметник (P I/II)
He (Підмет) was noticed (Дієслово-присудок в пасивному стані) running (дієприкметник) in the park.
Було помічено, що він бігає у парку. (Дослівно: він був помічений бігаючим у парку)
The problem (Підмет) was considered (Дієслово-присудок в пасивному стані) solved (дієприкметник).
Вважали, що проблему вирішено. (Дослівно: Проблема вважалася вирішеною.)
Вживання:
 • Participle I
  Після see, notice, watch, hear, feel (у пасивному стані)
 • Participle II
  Після believe, find, consider (у пасивному стані)
Як ви могли помітити, суб'єктивна конструкція вживається у пасивному стані. Тобто обов'язкова умова: присудок — у пасиві.

Абсолютна конструкція

Будова:
Підмет (Іменник/Особовий займенник) + Дієприкметник + Підмет + Присудок
Mother (підмет) allowing (дієприкметник) Tommy (підмет) goes (присудок) for a walk.
Мати, що дозволяє Томмі піти на прогулянку. (Дослівно: Мати, дозволяюча Томмі піти на прогулянку.)
Дієприкметник відноситься до підмета, що стоїть перед ним.
З Participle бувають такі конструкції:Конструкція for-to, об’єктна, суб’єктнаАбсолютна, об’єктна, суб’єктна конструкціїОб’єктна та суб’єктна конструкціїАбсолютна та обє’ктна конструкції
Дієслово – присудок має бути в пасивному стані в:Суб’єктній конструкціїАбсолютній конструкціїОб’єктній конструкціїВ жодній з конструкцій
Last modified 4yr ago