Participle I

Participle I — це Present Participle. Present Participle не має певного часового значення, не зважаючи на те, що називається дієприкметником теперішнього часу, і виражає різні часові відношення залежно від контексту і значення дієслова.

Будова Participle I

Варто зазначити, що форми Participle I повністю збігаються з формами герундія і будуються так само. Але різниця між Р І та герундієм полягає у значенні та вживанні.

Перехідні дієслова

Звичайна форма

Активний стан

Taking

4 форма дієслова, з закінченням -ing

Пасивний стан

Being taken

допоміжне дієслово to be в 4-формі, з закінченням -ing, основне дієслово в 3-й формі

Перфектна форма

Активний стан

Having taken

допоміжне дієслово to have в 4-й формі, з закінченням -ing, основне дієслово в 3-й формі

Пасивний стан

Having been taken

допоміжне дієслово to have в 4-й формі, з закінченням -ing, допоміжне дієслово to be в 3-й формі, з закінченням -ing, основне дієслово в 3-й формі

Неперехідні дієслова

Звичайна форма

Активний стан

Going

4-та форма дієслова, з закінченням -ing

Звичайна форма

Активний стан

Having gone

допоміжне дієслово to have в 4-й формі, з закінченням -ing, основне дієслово в 3-й формі

Форми

Стани

Перехідне

Неперхідне

Звичайна форма (Idefinite form)

Активний

Taking

Going

Пасивний

Being taken

-

Перфектна форма (Perfect form)

Активний

Having taken

Having gone

Пасивний

Having been taken

-

Функції в реченні

Participle I як дієприкметик, виконує не багато функцій упеченні, серед них можна виділити:

 • Означення (Attribute)

  Тільки звичайна форма, не перфектна.

  I saw a kissing couple. -What couple? -Kissing

  Я бачив парочку, що цілується. -Яку парочку? -Що цілується

 • Обставина (Adverbial modifier)

  Виступає у ролі обставини після сполучників when, while.

  I always smile while singing. -Smile when? -While singing.

  Я завжди посміхаюся, співаючи. Коли поспімахаюся? -В той час як співаю.

Важливо розрізняти герундій та Participle I в даному контексті. Якщо наша «-ing» форма стоїть після сполучника while або when, то це Participle I.

Небагато чого по суті можна сказати про Participle I, але з ним виникає досить багато плутанини через велику кількість -ing форм в англійській мові: прикметники, форми дієслів часів continuous, герундій, тривала форма інфінітиву, а тепер ще і Participle I — дієприкметник теперішнього часу.

По-перше потрібно відштовхуватися від функції його у реченні, а як ми вже зазначили, частіше за все це означення або обставина. В англійській мові Participle варто використовувати саме як дієприкметник чи дієприслівник. Тобто, якшо ви в українській мові в реченні використовуєте дієприкметник чи дієприслівник: або ж конструкцію «що робить щось» (як було в прикладі, що наведено вище: парочка, що цілується), то скоріше за все в цьому ж реченні англійською ви також можете використати дієприкметник.

Participle I — цеPresent Participle, активний дієприкметникPast participle, пасивний дієприкметникPresent Participle, пасивний дієприкметникPast Participle, активний дієприкметник

Які бувають форми Present Participle?Загальна та тривалаЗагальна, тривала та перфектна тривалаЗагальна та перфектнаТривала та перфектна

Неперехідні дієслова не маютьЗвичайної формиАктивного стануПасивного стануПерфектної форми

Last updated