Артиклі

Означення Артикль — це службова частина мови, яка ставиться перед iменником та допомагає визначити його число, а також визначенiсть або невизначенiсть.

Iснує три види артиклiв в англiйськiй мовi:

  • «the» – означений артикль (the definite article);

  • «a/an» – неозначений артикль (the indefinite article);

  • «-» – нульовий артикль (the zero article);

Артикль «a» – неозначений, а артикль «the» – означений.

Вже з назв артиклiв ми бачимо рiзницю мiж ними: один артикль щось визначає, а iнший нi.

  1. Вчора я побачив костюм.

    Yesterday I saw a suit.

  2. Хiба костюм вже продали?

    Has the suit already been sold?

В першому випадку «вiн» побачив костюм. Вiн не наголошує на тому, який саме костюм вiн побачив (мається на увазi якийсь костюм).

Частiше за все, коли хочеться (або це можливо) в перекладi пiдставити слово якийсь, то ми вживаємо неозначений артикль «а». Автор не вказує нi на якi ознаки цього костюму, не згадує його до цього, тобто ми не маємо жодної iнформацiї про цей костюм i жодного уявлення, який вiн.

Last updated