Модальнi дiєслова

Означення Модальні дієслова — такі дієслова, які виражають:

  • Не дію або стан, а відношення особи, до дії або стану, виражених інфінітивом.

  • Можливість, не можливість якоїсь дії, ймовірність або неймовірність, обов’язок, необхідність, бажаність, сумнів тощо.

В поєднанні з інфінітивом утворюють в реченні складений дієслівний присудок.

В англійській мові виділяють такі модальні дієслова: can, could, must, may, might, should, ought to, would, shall, will, need, dare. Також до модальних слів англійської мови відносять have to та to + be, але їх називають напівмодальними

Модальні дієслова:

  • не переймають на себе закінчення -s у третій особі однини;

  • у них немає дієслівних або аналітичних форм;

  • мають лише одну форму, у них немає минулого часу за винятком can та may;

  • вони також супроводжуються так званим без-інфінітивом (без to) (крім ought to)

  • не потребують допоміжних дієслів, аби побудувати запитальні або заперечні форми.

Напівмодальними вважають дієсловаcanbe able toshallwillhave tobe+toneeddare

Модальні дієслова...(може бути декілька правильних відповідей)Виступають присудками в реченніНе переймають на себе закінчення -s в третій особі одниниНе мають минулого часу (крім can та may)Мають дієслівні та аналітичні формиНе потребують допоміжних дієслів при утворенні запитань та запереченьЗмінюються за часами

Last updated