Comment on page

Герундiй

Означення Герундій — це безособова форма дієслова, що має закінчення -ing та називає певну дію. Для української мови, гернудій – безпрецедентне явище, у нашій мові немає аналогу герундія. Можна сказати, що герундій – це дієслівна форма, що називає дію.
Варто провести певну паралель з інфінітивом. У розділі про інфінітив ми наголошували на те, що він вживається після певного переліку слів. Така сама ситуація і з герундієм, він також вживається після певних слів або словосполучень, тож можна сказати, що герундій, в принципі, має такі ж самі функції, що й інфінітив, лише відрізняючись тим, що гернудій має закінчення -ing та інший перелік слів, після якого вживається.
Усі форми герундія збігаються з формами дієприкметника.
Герундій на українську мову перекладається як інфінітив або іменник, рідше як прикметник.
Оскільки герундій – це безособова форма дієслова, давайте ще раз згадаємо, які саме характеристики вони мають.
Отже, безособові форми дієслова, зокрема інфінітив, не мають категорій:
 • особи
 • числа
 • часу
 • способу
У реченні безособові форми дієслова можуть виступати будь–яким членом речення крім присудка.

Характеристики герундія

Герундій має характеристики:
 • Іменника
  Вживається з прийменниками (Прийменник + Герундій (Prep. + Gerund)
  Вживається з присвіними займенниками (Присвійний займенник + Герундій (Poss. Pr. + Gerund)
  Але на відміну від іменника не має множини та вживається без артикля.
Дієслова
Має вид:
Звичайний (Indefinite)
Перфектний (Perfect)
Має стан:
Пасивний (перехідні) (Passive (transitive))
Активний (Active)
</ul>
Герундій має ознаки:Іменника та прикметникаПрикметника та дієсловаІменника та дієсловаДієслова та дієприкметника