Займенник

Означення Займенник — це самостійна частина мови, яка вживається замість іменника. Вона означає предмет або особу, але не називає його. Ми використовуємо займенники, коли не хочемо декілька разів повторювати один і той самий іменник. Займенники допомогають нам урізноманітнити мову.
В англійській мові існує аж 10 видів займенників, і кожен вид має свої певні особливості та правила вживання. Види займенників: 1. Особові (Personal) 2. Присвійні (Possessive) 3. Питальні (Interrogative) 4. Сполучні (Relative / Conjunctive) 5. Зворотні (Reflexive) 6. Вказівні (Demonstrative) 7. Неозначені (Indefinite) 8. Заперечні (Negative) 9. Взаємні (Reciprocal) 10. Означальні (Defining)