Comment on page

Прийменник

Означення Прийменник — це незмінна службова частина мови, яка виражає відношення між словами в реченні. Це і є його найголовнішою функцією.
Складність вивчення прийменників полягає у тому, що в українській та англійській мові далеко не завжди використовуються одні й ті самі прийменники в однакових випадках. Отже, дуже багато прийменників, які вживаються з певними дієсловами, іменниками та прикметниками потрібно просто запам'ятати.
Прийменники не мають самостійного лексичного значення, тому членами речення не виступають.
Місце прийменника в англійській мові перед словом, до якого він відноситься, або в кінці речення (особливо в питаннях What? Who? Which? Where?).
В англійській мові можемо виділити такі типи прийменників:
 1. 1.
  Прийменники напрямку (тобто такі прийменники, що вказують на напрямок руху предмета):
  to the left – наліво,
  to the right – направо,
  up – вгору,
  down – вниз,
  off – з,
  onto – на,
  towards – у напрямку до,
  away, from – від,
  throught – через, крізь,
  out of – з,
  into – в,
  along – уздовж,
  across – через.
 2. 2.
  Прийменники місця розташування (тобто такі прийменники, що вказують на місце положення предмета по відношенню до інших предметів):
  above – над,
  over – над,
  between – між,
  near, at, by, beside – близько, біля, у,
  behind – за, позаду,
  under – під,
  below – під,
  outside – з,
  in front of – перед.
 3. 3.
  Прийменники часу (тобто прийменники, що відносяться до слів, що вказують на час):
  at – у годинах,
  in - в місяцях, роках,
  on – в днях,
  from – з, від,
  to – до якогось моменту,
  since – від якогось моменту,
  till – до,
  before – перед, до,
  after – після,
  about – близько, приблизно,
  for – протягом періоду часу,
  during – протягом + іменник,
  by – до якогось моменту.
 4. 4.
  Причинні прийменники (тобто прийменники, що виражають зв'язок зі словами, що вказують на причину якогось явища):
  because of – тому що,
  in accrodance with – згідно з, відповідно до,
  on account of – внаслідок, з-за,
  thanks to – завдяки.