Прийменник

Означення Прийменник — це незмінна службова частина мови, яка виражає відношення між словами в реченні. Це і є його найголовнішою функцією.

Складність вивчення прийменників полягає у тому, що в українській та англійській мові далеко не завжди використовуються одні й ті самі прийменники в однакових випадках. Отже, дуже багато прийменників, які вживаються з певними дієсловами, іменниками та прикметниками потрібно просто запам'ятати.

Прийменники не мають самостійного лексичного значення, тому членами речення не виступають.

Місце прийменника в англійській мові перед словом, до якого він відноситься, або в кінці речення (особливо в питаннях What? Who? Which? Where?).

В англійській мові можемо виділити такі типи прийменників:

 1. Прийменники напрямку (тобто такі прийменники, що вказують на напрямок руху предмета):

  to the left – наліво,

  to the right – направо,

  up – вгору,

  down – вниз,

  off – з,

  onto – на,

  towards – у напрямку до,

  away, from – від,

  throught – через, крізь,

  out of – з,

  into – в,

  along – уздовж,

  across – через.

 2. Прийменники місця розташування (тобто такі прийменники, що вказують на місце положення предмета по відношенню до інших предметів):

  above – над,

  over – над,

  between – між,

  near, at, by, beside – близько, біля, у,

  behind – за, позаду,

  under – під,

  below – під,

  outside – з,

  in front of – перед.

 3. Прийменники часу (тобто прийменники, що відносяться до слів, що вказують на час):

  at – у годинах,

  in - в місяцях, роках,

  on – в днях,

  from – з, від,

  to – до якогось моменту,

  since – від якогось моменту,

  till – до,

  before – перед, до,

  after – після,

  about – близько, приблизно,

  for – протягом періоду часу,

  during – протягом + іменник,

  by – до якогось моменту.

 4. Причинні прийменники (тобто прийменники, що виражають зв'язок зі словами, що вказують на причину якогось явища):

  because of – тому що,

  in accrodance with – згідно з, відповідно до,

  on account of – внаслідок, з-за,

  thanks to – завдяки.

Last updated