Прислiвник

Означення Прислівник — це частина мови, що визначає дієслова, а також інші прислівники, прикметники, прийменники та сполучники. Якщо прикметник характеризує іменники, то прислівник – дієслова, прикметники та інші прислівники.

Прислівник відповідає на такі запитання:

 • як? (How?)

 • яким чином? (In what manner?)

 • де? (Where?)

 • чому? (Why?)

 • коли? (When?)

 • в якій мірі? (To what degree?)

Позиція прислівника щодо інших частин мови

 1. Позиція прислівника щодо прикметника: прислівник вживається перед прикметником (Прислівник + Прикметник / Adverb + Adjective)

  Absolutely perfect

  Always beautiful

  Never dirty

 2. Позиція прислівників rarely/often/never/always щодо дієслова (rarely/often/never/always) + Дієслово (Verb)

  He often plays football with his friends.

  Mary always drinks tea at 5.

  My parents never stop love each other.

 3. Позиція решти прислівників щодо дієслів: Решта прислівників вживається після дієслова (Дієслово + Прислівник / Verb + Adverb)

  He works hard.

  Mary sings beautifully.

  Tom walks fast.

Оберіть правильні позиції прислівника по відношенню до інших частин мови (можливо декілька правильних відповідей)Прислівник + іменникПрислівник + дієсловоДієслово + прислівникПрислівник + займенникПрислівники (rarely, often, never, always) + дієсловоЧислівник + прислівникПрислівник + прикметник

Форми прислівника

Перш за все варто розглянути форми прислівника, тобто які вони бувають. В англійській мові розрізняють дві форми прислівника це прислівники – прикметники (що можуть виступати як прислівником так і прикметником) та прислівники на –ly (прислівники, що утворилися від прикметників).

 1. Прислівники на -ly . Прислівники, що утворюються від прикметників за допомогою додавання закінчення – ly.

  Прикметник + -ly = Прислівник:

  beautiful + ly = beautifully (гарний – гарно)

  careful + ly = carefully (обережний – обережно)

 2. Прислівники – прикметники. Прислівники, що можуть вживатися як у якості прислівника, так і у якості прикметника, залежно від контексту.

  Late – пізній/пізно

  Hard – важкий/важко

  Fast – швидкий/швидко

  Early – ранній/рано

  Far – далекий/далеко

Однак варто звернути увагу на вживання закінчення -ly з прислівниками — прикметниками:

hard — важкий/важко, але hardly (прислівник) — ледве, навряд чи;

late — пізній/пізно, але lately (прислівник) — останнім часом.

Типи прислівників

Як і більшість частин мови прислівники поділяються на декілька типів. Спочатку потрібно розглянути кожен тип, для того, щоб рухатися далі, вивчити все, що стосується прислівників та, в решті решт, навчитися правильно використовувати прислівники в англійській мові.

В англійській мові розрізняють типи прислівників за походженням та за значенням.

Отже, за походженням виділяють такі прислівники:

 • Прості (original adverbs) — ті, що є прислівниками за походженням, тобто самі по собі. Вони не утворені від інших частин мови, а завжди були прислівниками.

  Here, there, often, very, soon, now, always

 • Похідні (derived adverbs) – тобто прислівники, що походять від інших частин мови, а саме, від прикметників. (це розглянемо трохи далі).

  Happpily, absolutely, positively

 • Складні та складені – прислівники, що складаються з декількох частин (можуть бути навіть різні частини мови, головне, що в результаті відповідають на питання прислівників та характеризують дієслова) або з декількох слів.

  Sometimes, anywhere, at last, at once

Прислівники за значенням

 • Місця (Place) (Відповідають на питання Де? /Where?)

  here, there, down, up, everywhere, back

 • Ступеню (Degree) (Відповідають на питання В якій мірі?/ To what degree?)

  rather, quite, very, hardly, extremely, totally, almost

 • Часу (Time) (Відповідають на питання Коли? /When?)

  now, then, once, soon, always, briefly

 • Способу дії (Manner) (Відповідають на питання Як? /Яким чином? How?)

  well, clumsily, beautifully, hard, fast

 • Частоти та повторюванності (Frequency) (Відповідають на питання Як часто? / How often?)

  never, seldom, normally, always, regularly

 • Підсилення (Emphasis) (Прислівники, що підсилюють значення висловлювання)

  certainly, positively, quite, really, simply, just, absolutely

 • Продовжуваності (Duration) (Відповідають на питання Як довго? How long?)

  long, briefly, temporarily, forever

Які бувають прислівники?Прості, складніУтворені від Participle I/IIПрості, похідні, складні та складеніПрислівники на -ed, -ing

Прислівник утворюється такими шляхами (можливо декілька правильних відповідей)Adjective + ly = AdverbAdjective + ing = AdverbAdjective + ed= AdverbAdverb = AdverbNoun + ly = Adverb

Last updated