Прислiвник

Означення Прислівник — це частина мови, що визначає дієслова, а також інші прислівники, прикметники, прийменники та сполучники. Якщо прикметник характеризує іменники, то прислівник – дієслова, прикметники та інші прислівники.
Прислівник відповідає на такі запитання:
 • як? (How?)
 • яким чином? (In what manner?)
 • де? (Where?)
 • чому? (Why?)
 • коли? (When?)
 • в якій мірі? (To what degree?)

Позиція прислівника щодо інших частин мови

 1. 1.
  Позиція прислівника щодо прикметника: прислівник вживається перед прикметником (Прислівник + Прикметник / Adverb + Adjective)
  Absolutely perfect
  Always beautiful
  Never dirty
 2. 2.
  Позиція прислівників rarely/often/never/always щодо дієслова (rarely/often/never/always) + Дієслово (Verb)
  He often plays football with his friends.
  Mary always drinks tea at 5.
  My parents never stop love each other.
 3. 3.
  Позиція решти прислівників щодо дієслів: Решта прислівників вживається після дієслова (Дієслово + Прислівник / Verb + Adverb)
  He works hard.
  Mary sings beautifully.
  Tom walks fast.
Оберіть правильні позиції прислівника по відношенню до інших частин мови (можливо декілька правильних відповідей)Прислівник + іменникПрислівник + дієсловоДієслово + прислівникПрислівник + займенникПрислівники (rarely, often, never, always) + дієсловоЧислівник + прислівникПрислівник + прикметник

Форми прислівника

Перш за все варто розглянути форми прислівника, тобто які вони бувають. В англійській мові розрізняють дві форми прислівника це прислівники – прикметники (що можуть виступати як прислівником так і прикметником) та прислівники на –ly (прислівники, що утворилися від прикметників).
 1. 1.
  Прислівники на -ly . Прислівники, що утворюються від прикметників за допомогою додавання закінчення – ly.
  Прикметник + -ly = Прислівник:
  beautiful + ly = beautifully (гарний – гарно)
  careful + ly = carefully (обережний – обережно)
 2. 2.
  Прислівники – прикметники. Прислівники, що можуть вживатися як у якості прислівника, так і у якості прикметника, залежно від контексту.
  Late – пізній/пізно
  Hard – важкий/важко
  Fast – швидкий/швидко
  Early – ранній/рано
  Far – далекий/далеко
Однак варто звернути увагу на вживання закінчення -ly з прислівниками — прикметниками:
hard — важкий/важко, але hardly (прислівник) — ледве, навряд чи;
late — пізній/пізно, але lately (прислівник) — останнім часом.

Типи прислівників

Як і більшість частин мови прислівники поділяються на декілька типів. Спочатку потрібно розглянути кожен тип, для того, щоб рухатися далі, вивчити все, що стосується прислівників та, в решті решт, навчитися правильно використовувати прислівники в англійській мові.
В англійській мові розрізняють типи прислівників за походженням та за значенням.
Отже, за походженням виділяють такі прислівники:
 • Прості (original adverbs) — ті, що є прислівниками за походженням, тобто самі по собі. Вони не утворені від інших частин мови, а завжди були прислівниками.
  Here, there, often, very, soon, now, always
 • Похідні (derived adverbs) – тобто прислівники, що походять від інших частин мови, а саме, від прикметників. (це розглянемо трохи далі).
  Happpily, absolutely, positively
 • Складні та складені – прислівники, що складаються з декількох частин (можуть бути навіть різні частини мови, головне, що в результаті відповідають на питання прислівників та характеризують дієслова) або з декількох слів.
  Sometimes, anywhere, at last, at once

Прислівники за значенням

 • Місця (Place) (Відповідають на питання Де? /Where?)
  here, there, down, up, everywhere, back
 • Ступеню (Degree) (Відповідають на питання В якій мірі?/ To what degree?)
  rather, quite, very, hardly, extremely, totally, almost
 • Часу (Time) (Відповідають на питання Коли? /When?)
  now, then, once, soon, always, briefly
 • Способу дії (Manner) (Відповідають на питання Як? /Яким чином? How?)
  well, clumsily, beautifully, hard, fast
 • Частоти та повторюванності (Frequency) (Відповідають на питання Як часто? / How often?)
  never, seldom, normally, always, regularly
 • Підсилення (Emphasis) (Прислівники, що підсилюють значення висловлювання)
  certainly, positively, quite, really, simply, just, absolutely
 • Продовжуваності (Duration) (Відповідають на питання Як довго? How long?)
  long, briefly, temporarily, forever
Які бувають прислівники?Прості, складніУтворені від Participle I/IIПрості, похідні, складні та складеніПрислівники на -ed, -ing
Прислівник утворюється такими шляхами (можливо декілька правильних відповідей)Adjective + ly = AdverbAdjective + ing = AdverbAdjective + ed= AdverbAdverb = AdverbNoun + ly = Adverb