Iменник

Означення Іменник — це самостийна частина мови, яка вживається, щоб називати предмети. Може вживатися в реченнi у ролi пiдмета, присудка, додатка.
Іменникам притаманні наступні характеристики:
  • Вони можуть вживатися в множині та однині (plural and sigular forms, N plural and N singular).
  • Вони можуть бути злічуваними або незлічуваними (countable and uncountable, N count and N uncount).
  • Іменники можуть бути абстрактними та конкретними.
  • Іменики також поділяються на звичайні іменники та власні назви.
  • Також іменники поділяються на живі та неживі предмети.
Категорії іменників
Звичайні назви: назви звичайних, не специфічних, повсякденних речей. Наприклад: cat, park, tea, ground.
Конкретні: щось, до чого ми можемо доторкнутися. Наприклад: bag, garden. knife, scarf.
Злічувані: можемо порахувати. Наприклад: a dog, a cat, a car, a butterfly.
Власні назви: імена людей, персонажів, назви місць, установ. Наприклад: Kyiv, Ukraine, Mary.
Абстрактні: щось, до чого ми не можемо доторкнутися. Наприклад: danger, pain, Christianity, happyness.
Незлічувані: не можемо порахувати. Наприклад: sand, water, weather, mood.