Iменник

Означення Іменник — це самостийна частина мови, яка вживається, щоб називати предмети. Може вживатися в реченнi у ролi пiдмета, присудка, додатка.

Іменникам притаманні наступні характеристики:

  • Вони можуть вживатися в множині та однині (plural and sigular forms, N plural and N singular).

  • Вони можуть бути злічуваними або незлічуваними (countable and uncountable, N count and N uncount).

  • Іменники можуть бути абстрактними та конкретними.

  • Іменики також поділяються на звичайні іменники та власні назви.

  • Також іменники поділяються на живі та неживі предмети.

Категорії іменників

Last updated