Форми дiєслова та його функцiї

 1. Особові (Finite forms). Ті що мають особу, числов, активний або пасивний стан, можуть вживатися в різних часах.

 2. Безособові (Non-finite forms). До безособових дієслів відносять:

  • Інфінітив (Infinitive)

  • Герундій (Gerund)

  • Дієприкметник теперішнього часу (Present Participle (P I -ing)

  • Дієприкметник минулого часу (Past Participle (P II -ed/-en)

 3. Особові форми Finite forms мають категорії:

  Особа/Person

  I

  am

  love

  You

  are

  love

  He/she/it

  is

  loves

  They

  are

  love

  Число/Number

  однина/singular: I am/was

  множина/plural:we are/were

  Час/Tense

  Present tenses

  Past tenses

  Future tenses

  Future-in-the-Past tenses

  Стан/Voice

  Активний/Active

  Пасивний/Passive

  Тобто ми бачимо, що хоча ці дієслова майже не змінюються в англійській мові (на відміну від української, в якій ми звикли до величезної кількості різноманітних закінчень залежно від часу, роду, особи, числа тощо), але все одно в реченні ми можемо виділити певні категорії цих дієслів.

  В реченнях особові дієслова майже завжди виступають присудками.

 4. Безособові форми Non-finite forms не мають:

  • Категорій особи (person)

  • Числа (number)

  • Часу (tense)

  • Способа (mood)

Але все таки деякі мають категорію виду aspect та стану voice.

На відміну від особових дієслів, безособові дієслова не мають категорій особи, числа, часу чи способу. Це звичайні дієслова, які виражають дію, які ми перекладаємо на українську мову, Ми так і говоримо, що це безособова форма дієслова, тобто ми підкреслюємо, що це звичайне дієслово просто в іншій формі, що не звична для української мови, адже у нас існує лише поняття інфінітиву, дієприкметники ми відносимо в окремі частини мови, до того ж у нас ще є дієприслівники, а такого поняття як герундій у нас узагалі нема. Тож безособові форми дієслова це все ще дієслова, але вони не мають вище перерахованих категорій. До безособових дієслів ми відносимо інфінітиви, герундій та Patciple I/II (дієприкметник). Безособові форми дієслова ми детально розглянемо в наступних розділах.

Щодо функції безособових дієслів у реченні, вони можуть виступати будь-яким членом речення, але не присудком.

Герундій, інфінітив, дієприкметники – це...Основні дієсловаОсобові форми дієсловаБезособові форми дієсловаДопоміжні флрми дієслова

Перехідні та неперехідні дієслова

Дієслова також поділяються на перехідні неперехідні:

 1. Перехідні Transitive verbs

  Перехідні дієслова — це дієслова від яких можна поставити питання до залежного від нього іменника або займенника. Тобто дія таких дієслів переходить на інший предмет або особу.

  • Перехідні дієслова мають і активний і пасивний стан.

  • Вони вживаються за формулою Дієслово (Verb) + Об’єкт (object) і ми можемо поставити питання «кого/що?» Від дієслова до залежного від нього іменника або заменника.

   take (what?) $$\rightarrow$$ take a pencil

   drink (what?) $$\rightarrow$$ drink water

 2. Неперехідні Intransitive verbs

  Неперехідні дієслова — це дієслова, що означають стан або дію, які не переходять на інший предмет. Тобто вони виражають таку дію, яка відбувається сама по собі і не може переходити на інший предмет або особу.

  arrive (where?)

  go (where?)

  come (where?)

  З вище наведених прикладів ми бачимо, що від неперехідних дієслів ми можемо поставити питання, але їх дія не розповсюджується на іншій об’єкт. Ми можемо запитати «приїхати куди?», але «приїхати, йти, приходити кого/що?» ми, звичайно, сказати не можемо. Тобто дія неперехідних дієслів не розповсюджується прямо на інші предмети. В українській мові також дієслова поділяються на перехідні та неперехідні.

  Неперехідні дієслова мають тільки активний стан.

  В англійській мові дуже важливо чітко розуміти, які дієслова перехідні, а які неперехідні, адже дуже важливо вміти правильно утворювати різні форми інфінітиву, герундію та Participle I/II.

Last updated