Часи, з якими вживаються форми основних дiєслiв

 • 1 форма (Infinitive) — Present/Future Simple
 • 2 форма (Past simple) — Past Simple
 • 3 форма (Past participle) — Present/Past/Future Perfect, Passive Construction
 • 4 форма (Present participle) — Present/Past/Future Continuous, Present/Past/Future Perfect Continuous
Основні дієслова поділяються на: правильні (regular) та неправильні (irregular)
Утворення форми Past simple:
 1. 1.
  Якщо дієслово закінчується на приголосний, додаємо закінчення -ed.
  work $$\rightarrow$$ work + ed $$\rightarrow$$ worked
 2. 2.
  Якщо дієслово закінчується на голосний, додаємо закінчення -d.
  love $$\rightarrow$$ love + d $$\rightarrow$$ loved
 3. 3.
  Якщо дієслово закінчується на букву -y, яка стоїть після голосного, додаємо закінчення -ed.
  play $$\rightarrow$$ play + ed $$\rightarrow$$ played
 4. 4.
  Якщо дієслово закінчується на букву -y, яка стоїть після приголосного, ми змінюємо «y» на «і» та додаємо закінчення -ed.
  study $$\rightarrow$$ study + i + ed $$\rightarrow$$ studied
 5. 5.
  Якщо односкладне дієслово закінчується на один голосний і один приголосний або якщо останній склад дієслова під наголосом (prefer, begin, permit, regret), і воно закінчується на один голосний і один приголосний, в 2-й, 3-й і 4-й формах цей приголосний подвоюється:
  stop $$\rightarrow$$ stop + p + ed $$\rightarrow$$ stopped
  $$\qquad$$ $$\rightarrow$$ stop + p + ing $$\rightarrow$$ stopping
  prefer $$\rightarrow$$ prefer + r + ed $$\rightarrow$$ preferred
  $$\qquad$$ $$\rightarrow$$ prefer + r + ing $$\rightarrow$$ preferring

Неправильні дієслова (Irregular verbs)

Неправильні дієслова мають інші форми в Past Simple і Past Participle.
Вони змінюються за своїми власними моделями. Майже неможливо простежити якусь певну закономірність серед неправильних дієслів. Просто так історично склалося, що певна частина дієслів в англійській мові зміюється не за загальними правилами (не через закінчення -ed), тому її відносять до неправильних дієслів.

Утворення форми Present participle (VI форми дієслова)

В 4-й формі Present Participle/Participle I ми додаємо закінчення -ing до основної форми дієслова.
 1. 1.
  Якщо дієслово закінчується на -e, ми відкидаємо його і додаємо закінчення -ing.
  take $$\rightarrow$$ take + ing $$\rightarrow$$ taking
  make $$\rightarrow$$ make + ing $$\rightarrow$$ making
 2. 2.
  Якщо дієслово закінчується на буквосполучення -ie (die, lie, tie), змінюємо його на «y» та додаємо -ing:
  die $$\rightarrow$$ die + y + ing $$\rightarrow$$ dying
  lie $$\rightarrow$$ lie + y + ing $$\rightarrow$$ lying
Скільки форм мають основні дієслова?2345
4 форма дієслова має закінчення:-s-ing-edне змінюється
Неправильні дієслова в 2–й та 3–й формі зімнюються таким чином:Мають закінчення -edМають власні форми змінюванняНе змінюютьсяМають закінчення -ing