Часи, з якими вживаються форми основних дiєслiв

 • 1 форма (Infinitive) — Present/Future Simple

 • 2 форма (Past simple) — Past Simple

 • 3 форма (Past participle) — Present/Past/Future Perfect, Passive Construction

 • 4 форма (Present participle) — Present/Past/Future Continuous, Present/Past/Future Perfect Continuous

Основні дієслова поділяються на: правильні (regular) та неправильні (irregular)

Утворення форми Past simple:

 1. Якщо дієслово закінчується на приголосний, додаємо закінчення -ed.

  work $$\rightarrow$$ work + ed $$\rightarrow$$ worked

 2. Якщо дієслово закінчується на голосний, додаємо закінчення -d.

  love $$\rightarrow$$ love + d $$\rightarrow$$ loved

 3. Якщо дієслово закінчується на букву -y, яка стоїть після голосного, додаємо закінчення -ed.

  play $$\rightarrow$$ play + ed $$\rightarrow$$ played

 4. Якщо дієслово закінчується на букву -y, яка стоїть після приголосного, ми змінюємо «y» на «і» та додаємо закінчення -ed.

  study $$\rightarrow$$ study + i + ed $$\rightarrow$$ studied

 5. Якщо односкладне дієслово закінчується на один голосний і один приголосний або якщо останній склад дієслова під наголосом (prefer, begin, permit, regret), і воно закінчується на один голосний і один приголосний, в 2-й, 3-й і 4-й формах цей приголосний подвоюється:

  stop $$\rightarrow$$ stop + p + ed $$\rightarrow$$ stopped

  $$\qquad$$ $$\rightarrow$$ stop + p + ing $$\rightarrow$$ stopping

  prefer $$\rightarrow$$ prefer + r + ed $$\rightarrow$$ preferred

  $$\qquad$$ $$\rightarrow$$ prefer + r + ing $$\rightarrow$$ preferring

Неправильні дієслова (Irregular verbs)

Неправильні дієслова мають інші форми в Past Simple і Past Participle.

Вони змінюються за своїми власними моделями. Майже неможливо простежити якусь певну закономірність серед неправильних дієслів. Просто так історично склалося, що певна частина дієслів в англійській мові зміюється не за загальними правилами (не через закінчення -ed), тому її відносять до неправильних дієслів.

Утворення форми Present participle (VI форми дієслова)

В 4-й формі Present Participle/Participle I ми додаємо закінчення -ing до основної форми дієслова.

 1. Якщо дієслово закінчується на -e, ми відкидаємо його і додаємо закінчення -ing.

  take $$\rightarrow$$ take + ing $$\rightarrow$$ taking

  make $$\rightarrow$$ make + ing $$\rightarrow$$ making

 2. Якщо дієслово закінчується на буквосполучення -ie (die, lie, tie), змінюємо його на «y» та додаємо -ing:

  die $$\rightarrow$$ die + y + ing $$\rightarrow$$ dying

  lie $$\rightarrow$$ lie + y + ing $$\rightarrow$$ lying

Скільки форм мають основні дієслова?2345

4 форма дієслова має закінчення:-s-ing-edне змінюється

Неправильні дієслова в 2–й та 3–й формі зімнюються таким чином:Мають закінчення -edМають власні форми змінюванняНе змінюютьсяМають закінчення -ing

Last updated