Вживання неозначеного артикля

Ми вживаємо неозначений артикль а/an у наступних випадках: 1. В значеннi one (один, одиниця):

I met her a (one) minute ago.

Коментар: Я зустрiв її хвилину тому. Мається на увазi 1 хвилину тому, для того, щоб не вживати one ми вживаємо неозначений артикль. 2. В значеннi any (будь-який):

Take a (any) pen and write your name.

Коментар: В даному випадку ми маємо на увазi будь-яку ручку, нам не важливо яку саме, тому замiсть any ми вживаємо неозначений артикль. Якби ми мали на увазi якусь конкретну ручку, то вживали б означений артикль.

 1. В значеннi per (за):

  These apples are $2.40 a pound.

  Коментар: Ми вживаємо per в значеннi за, але iнодi замiнюємо його на неозначений артикль, який в такому реченнi буде вживатися в значеннi «за». (I знову ж таки можемо згадати, що мається на увазi «один кiлограм», а ми вживаємо неозначений артикль також в значеннi «один»).

Також традицiйно артикль а вживається в деяких виразах

 1. a + little / few в значеннi some: The child needs a little attention. I have a few interesting ideas.

 2. a lot of в значеннi many: I have a lot of her pictures.

 3. What / Such / Quite / Rather + N злiчуваний / в однинi: What a nice day! Such a wonderful flower!

Також неозначений артикль вживається у таких випадках: 1. З iменниками, якi визначають вагу, мiру та час.

 • A week ago.

 • An hour later.

 • A kilo.

  1. З числiвниками hundred, thousand, million, також з iменниками dozen, score.

   • I think he knows a dozen languages!

   • This is a great score!

   • This is a million dollars!

  2. З професiями.

 • He is a doctor.

 • She is a teacher.

Оберіть правильну відповідь Shall I put on ... jacket?athean-a – правильна відповідь, тому що у мене може бути 2, 3, 4 або 15 різних курток, я питаю, чи варто мені вдягати куртку взагалі, будь – яку куртку, одну куртку з усіх, що я маю. Тобто в даному випадку йдеться про якусь абстрактну, а не конкретну куртку.

В яких випадках ми вживаємо неозначений артикль а/аn? (Вкажіть усі правильні варіанти)Коли можна підставити слово anyКоли ми знаємо про який предмет йдетьсяКоли це річ, що єдина в своєму родіКоли це предмет один з багатьохКоли ми можемо підставити one або perМи вживаємо артикль а/аn з іменниками в множиніМи вживаємо артикль а/аn в виразах a little/ a few, a lot ofМи вживаємо неозначений артикль, коли замість нього можнa підставити слово any (будь-який). Коли ми знаємо про який предмет йдеться – в такому випадку ми вживаємо означений артикль the. Коли це річ, що єдина в своєму роді – в такому випадку ми вживаємо означений артикль the. Коли це предмет один з багатьох – коли ми знаємо, що це не якийсь конкретний предмет, а лише один з багатьох предметів, то тоді ми вживаємо неозначений артикль. Ми вживаємо неозначений артикль, коли замість нього можна підставити one (один) або per (за). В жодному випадку не можна вживати неозначені артиклі a/an з іменниками у множині, адже неозначений артикль можна замінити словом one, більш того, неозначені артиклі походять від давньоганглійського слова на позначення одиниці. Використання неозначеного артикля саме по собі передбачає те, що предмет, про який ідеться лише один. Неозначений артикль вживається у виразах a little, a few або a lot of. Після цих словосполучень вживаються іменники у множині (артикль a до них не відноситься, а є лише частиною самого виразу)

Last updated