Неозначений артикль «a/an»

В англiйськiй мовi неозначений артикль роздiляють на два артиклi (але значення одне i те саме). Такий розподiл потрiбен лише для збереження милозвучностi. Рiзниця у вживаннi a та an полягає у тому, перед якими звуками вони вживаються.

a

an

a + приголосний звук

a boy, a girl

[j] = пiв-приголосний A uniform, a university, a European

an + голосний звук

an apple, an umbrella

h не вимовляється an honourable person, an heir, an hour

Який артикль вживається перед приголосними звуками?athean- Неозначений артикль «а» вживається перед приголосними звуками, а артикль «an» - перед голосними.