Неозначений артикль «a/an»

В англiйськiй мовi неозначений артикль роздiляють на два артиклi (але значення одне i те саме). Такий розподiл потрiбен лише для збереження милозвучностi. Рiзниця у вживаннi a та an полягає у тому, перед якими звуками вони вживаються.

Який артикль вживається перед приголосними звуками?athean- Неозначений артикль «а» вживається перед приголосними звуками, а артикль «an» - перед голосними.

Last updated