Означений артикль «the»

Розглянемо другий приклад:

Хiба костюм вже продали?

До цього питання так i хочеться додати слово «цей». Але в англiйськiй мовi дуже часто замiсть того, щоб вживати «this» (Has this suit already been sold?) вживають означений артикль «thе». Тому що, коли людина задає запитання, то вона має на увазi певний костюм. Можливо, це той костюм, про який вона вже мала бесiду з iншою людиною й та/той зрозумiє, про що йде мова.

Артикль «the» також вживається в наступних випадках: 1. the + N (предмет єдиний у своєму родi або у певнiй ситуацiї)

 • the sun, the moon, the sky, the universe, the world (цi предмети єдинi в своєму родi, iснують лише в одному екземплярi):

  The sun is in the sky.

 • the capital, the government (певної країни):

  London is the capital of Great Britain.

 • the police, the fire brigade, the airport, the army (певного мiста):

  The airport is not far.

 • the kitchen, the bathroom, the toilet (певної квартири):

  The kitchen is rather big (in our flat).

 • the floor, the walls, the ceiling, the door (певної кiмнати):

  The floor is dirty.

  </div>

  </div>

  1. the вживаємо, коли ми знаємо, про який саме предмет йдеться

 • Can you pass the salt, please?

  Коментар: Ми точно знаємо, що це сiль, що стоїть на столi

  або знаходиться у шафi.

 • Will you come with me to the shop?

  Коментар: Ми точно знаємо, про який магазин йдеться, можливо це єдиний магазин бiля дому або ми ходимо до нього щодня.

  1. the вживаємо з iменниками (однина), коли позначаємо увесь клас в цiлому, а не окремий предмет (узагальнена функцiя)

 • The butterfly is an insect.

  Коментар: В даному випадку йдеться не конкретно про якогось окремого метелика, а про всiх метеликiв, як клас (просто позначаємо їх одниною).

 • The car is very important for the modern world.

  Коментар: Знову ж таки, ми маємо на увазi не конкретний автомобiль, i навiть не марку машин, а машини взагалi, як окремий клас предметiв.

  </div>

  </div>

  1. the + прикметник (в значеннi «клас взагалi»)

 • the rich — багатi, мається на увазi «багатi люди» – ми ще можемо перекласти багатiї

 • the poor — бiднi, маєтся на увазi бiдняки

 • the blind — слiпi, мається на увазi слiпцi

  1. the + cinema, theatre, circus, sea, seaside, country, countryside, truth, radio (загальна функцiя цих предметiв та установ)

 • We are going to the cinema.

  Коментар: Ми йдемо до кiнотеатру (мається на увазi дивитися фiльм).

  1. the + iменник, пiсля якого йде пояснення

 • He gave me the hat that I had bought yesterday.

  Коментар: Коли пiсля iменника йде пояснення, як в даному випадку, то ми точно знаємо, про який предмет йдеться i вживаємо означений артикль.

Phrases: tell a lie/tell lies, tell the truth

Оберіть правильну відповідь Please give it to ... young girl I saw yesterday.aanthe-Через те що після іменника girl іде пояснення до нього: яка дівчина? – не будь–яка, не одна з багатьох, а конкретна дівчина, яку я бачив учора.

Слова sun, world, universe, sky вживаються з артиклем...З артиклем аБез артикляЗ артиклем theСлово universe вживається з артиклем an, бо починається не з приголосної літери Вказані слова вживаються з артиклем "the", оскільки вони єдині в своєму роді.

Означений артикль the вживається в таких випадках:Коли можна замінити його словом thisКоли можна замінити його словом anyКоли ми знаємо, про який предмет йдетьсяКоли предмет єдиний у своєму роді чи ситуаціїКоли предмети один з багатьохЗ прикметником найвищого ступенюЗ прикметником, який позначає клас предметів взагаліКоли можна замінити його словом this – означений артикль, узагалі, походить від вказівного займенника, саме тому, коли ми можемо перед іменником підставити вказівний займенник, ми вживаємо означений артикль. Коли можна замінити його словом any – в даному випадку вживається неозначений артикль. Коли ми знаємо, про який предмет йдеться – коли ми точно знаємо, про який предмет йдеться, потрібно вживати означений артикль. Коли предмет єдиний у своєму роді чи ситуації – коли предмет єдиний у своєму роді чи ситуації, зрозуміло, що ми і так знаємо, про який саме предмет йдеться, саме тому вживаємо означений артикль. Коли предмети один з багатьох - в даному випадку вживається неозначений артикль. З прикметником найвищого ступеню – з прикметниками найвищого ступеню завжди вживається означений артикль. З прикметником, який позначає клас предметів взагалі – якщо прикметник позначає клас або групу людей, то перед ним ми вживаємо означений артикль.

Last updated