Iнфiнiтивнi конструкцiї

В англійській мові, особливо у письмовому мовленні, існує дуже багато різноманітних конструкцій, особливо з безособовими дієсловами. Інфінітив не є виключенням, тож зараз ми з вами розглянемо, які існують інфінітивні конструкції, як вони будуються і коли вживаються.

Інфінітив вживається в наступних синтаксичних конструкціях:

1.Об’єктивна конструкція (Objective infinitive construction)

Об’єктивна конструкція будується за такою формулою:

Підмет + Дієслово + Іменник/Займенник(об’єктивний відмінок) + інфінітив

I + want + him + to come

Об’єктивна конструкція і називається об’єктивною через те, що дія, виражена інфінітивом стосується об’єкта дії присудка, проще кажучи, дія підмета (В нашому прикладі – I, а дія наша – want) спрямована на об’єкт (him), а цього об’єкта стосується наш інфінітив(to come), і ми вживаємо займенник в об’єктивному відмінку (в більшості випадків, або ж іменник).

Вживається дана конструкція лише після певних дієслів, що виражають:

 1. Думку, погляд, припущення, сподівання

  expect, believe, think, consider, find, suppose, know

 2. Бажання, намір

  want, wish, would like, desire

 3. Емоції

  like, hate, love

 4. Відчуття

  see, watch, hear, feel, notice

 5. Наказ, порада, прохання, примус, дозвіл

  order, ask, allow, advice, request, recommend

2.Суб’єктивна конструкція (Subjective infinitive construction)

Суб’єктивна конструкція будується за такою формулою:

Підмет + Присудок + Інфінітив (виражає дію, яку виконує підмет)

The girl + appeared + to be + very beautiful.

В даному випадку акцент робиться на суб’єкт дії, інфінітив стосується суб’єкта, тобто того, хто виконує дію. Саме тому конструкція і називається суб’єктивною.

Вживаємо після дієслів в пасивному стані, що виражають:

 1. Думку, сподівання

  think, know, consider, expect, suppose

 2. Відчуття

  notice, see, watch

 3. Прохання, дозвіл, наказ

  order, allow, ask, permit

 4. Після наступних дієслів

  say, report, observe, feel

Вживаємо з дієсловами в активному стані

seem, happen, appear, turn out, prove

Вживаємо зі словосполученнями

to be certain/sure/likely

3.Конструкція з for (For–to infinitive construction)

Дана конструкція не дуже розповсюджена, але все таки існує та вживається у деяких випадках. Спочатку ми розглянемо як будується сама інфінітивна конструкція з for–to.

For + N/Pr(об’єктивний відмінок) + infinitive

 • For me to do

 • For her to come

 • For him to dance

Конструкції з For–to infinitive construction:

 1. For–to infinitive construction + S + V

  For me to do this is not hard.

 2. S + V + For–to infinitive construction

  It is not hard for me to do this.

Які існують інфінітивні кострукції?Абсолютна, дієслівнаАбсолютна, суб’єктивна, об’єктивнаCуб’єктивна, об’єктивна, for-to інфінітивна конструкціяОб’єктивна, дієслівна

Last updated