Інфінітив без частки «to»

В основному інфінітив вживається з часткою «to», як ми вже наголошували, це його формальна ознака. Однак, існує декілька випадків, в яких інфінітив вживається без частки «to», так званий «bare infinitive».
Інфінітив без частки «to» вживається в наступних випадках:
 • Після модальних дієслів (крім ought to)
  I should be there.
  I can help him.
  He must stop smoking.
 • Після дієслів shall/will
  I will give you money.
  We shall start.
 • Після дієслів чуттєвого сприйняття (типу feel – відчувати, see – бачити, hear – чути і т.д.)
  I see you like her.
  I heard you go to the theаtre every day.
 • Після дієслів let (дозволити), have (мати), make (змушувати)
  He makes his child start do hometask.
  I can't let you go.
 • Після виразів had better (краще) і would rather (краще б)
  I had better become a lawer.
Всі ці дієслова, не дивлячисьна відсутність частки «to», все одно є інфінітивами.
Інфінітив без частки to вживається (може бути декілька правильних відповідей)Завжди вживається без toПісля модальних дієслівПісля дієслів-зв’язокПісля дієслів let, have, makeПісля герундіюПісля дієслів чуттєвого сприйняття feel, see, hear