Інфінітив без частки «to»

В основному інфінітив вживається з часткою «to», як ми вже наголошували, це його формальна ознака. Однак, існує декілька випадків, в яких інфінітив вживається без частки «to», так званий «bare infinitive».

Інфінітив без частки «to» вживається в наступних випадках:

 • Після модальних дієслів (крім ought to)

  I should be there.

  I can help him.

  He must stop smoking.

 • Після дієслів shall/will

  I will give you money.

  We shall start.

 • Після дієслів чуттєвого сприйняття (типу feel – відчувати, see – бачити, hear – чути і т.д.)

  I see you like her.

  I heard you go to the theаtre every day.

 • Після дієслів let (дозволити), have (мати), make (змушувати)

  He makes his child start do hometask.

  I can't let you go.

 • Після виразів had better (краще) і would rather (краще б)

  I had better become a lawer.

Всі ці дієслова, не дивлячисьна відсутність частки «to», все одно є інфінітивами.

Інфінітив без частки to вживається (може бути декілька правильних відповідей)Завжди вживається без toПісля модальних дієслівПісля дієслів-зв’язокПісля дієслів let, have, makeПісля герундіюПісля дієслів чуттєвого сприйняття feel, see, hear

Last updated