Вживання iнфiнiтива

В англійській мові існує певний перелік слів після яких вживаються інфінітиви. Такий самий перелік існує і для герундія, тож важливо добре запам’ятати, після яких саме слів вживається інфінітив, а після яких герундій, щоб не плутатись. Даний перелік потрібно просто добре запам’ятати.

Iнфiнiтив з дiєсловами

Інфінітив з прикметниками

Last updated