Нульовий артикль «zero article»

Деякi iменники (не власнi назви) вживаються без артикля, i таке НЕ вживання називається zero article.

Без артиклiв вживаються наступнi iменники:

 1. no article + languages (назви мов)
  • To my mind, English is easier than Chinese.
   BUT!!!
   the + English (Spanish/French/etc) + language
   • no article + sports and games (назви спорту та iгор)
    • He plays football every day.
   • no article + незлiчуванi iменники
    • Sugar is used as a flavour added to coffee.
   • no article + illnesses (хвороби)
    • He suffers from smallpox.
   • no article + school or university subjects, branches of science (назва шкiльних предметiв або дисциплiн, що викладаються в унiверситетах, а також гiлки науки)
    • I don’t like history , but I like foreign literature.
   • no article + seasons (назви пiр року)
    • I like summer.
    • Autumn is too cold for me!
   • no article + church / college / court / hospital / prison / school / university (установа або заклад, коли мова йдеться про їх функцiю)
    • My little sister goes to school.
     Коментар: Мається на увазi, що сестричка ходить не в школу, як фiзичний об’єкт (будiвля), а ходить до школи, щоб навчатися.
     BUT!!!
     a/the + school/hospital (фiзичний об’єкт)
     There is a school near my house.
   • no article + meals (назва прийомiв їжi)
    • Have lunch/dinner.
    • Before supper.
   • no article + N множина (узагальнена функцiя)
    • I like flowers (квiти взагалi).
    • Trees are plants.
     Коментар: В даному випадку ми говоримо не про якiсь конкретнi квiти або квiтку, а про квiти, як рослини, як iз того, що нам подобається, узагалi. Така сама ситуацiя як i з використанням означеного артиклю.

  Рiзниця у вживаннi полягає у тому що:

  1. Ми вживаємо означений артикль, коли говоримо про узагальнену функцiю, якщо iменник в ОДНИНI
  2. Ми не вживаємо жодного артикля, коли говоримо про узагальнену функцiю, якщо iменник в МНОЖИНI.

  Оберіть правильну відповідь
  Do you like ... biology or ... grammar?

  a an the - Ми не вживаємо артиклів, коли говоримо про назви дисциплін.

  В яких випадках ми вживаємо іменник без артикля? (декілька відповідей можуть бути правильними)

  з назвами спорту та ігор коли ми чітко знаємо, про який предмет йдеться з церквами, школами, лікарнями коли ми можемо підставити слово one з хворобами з назвами навчальних предметів коли після іменника стоїть of з іменниками в множині, коли йдеться про їх загальну функцію з назвами пір року та їжею Існують певні категорії іменників, з якими не вживаються артиклі: з назвами спорту та ігор, з церквами, школами, лікарнями, з хворобами, з назвами навчальних предметів, з іменниками в множині, коли йдеться про їх загальну функцію, з назвами пір року та їжею.
  Kоли ми чітко знаємо, про який предмет йдеться – вживаємо означений артикль the.
  Kоли ми можемо підставити слово one - вживаємо неозначений артикль а.