Ступенi порiвняння

Як уже було зазначено вище, прикметники в англійській мові можуть змінюватися лише за ступенями порівняння. Ми вже визначили, що відносні прикметники не можуть змінюватися за ступенями порівняння (ми не можемо сказати більш залізний або менш діамантовий), тож в цьому розділі ми будемо розглядати лише якісні прикметники.

За ступенями порівняння прикметники також змінюються по різному. Для того щоб краще запам’ятати, як саме вони змінюються їх розділили на односкладові, двоскладові прикметники на -e, -er, -ow, -y, багато складові (два і більше складів), а також існує окрема категорія, так званих, «неправильних» прикметників, які не відносяться до змінювання за складами та мають власну схему зміни.

Щодо самих ступенів порівняння, їх існує три: основний/positive, вищий/comperative та найвищий/superlative.

Last updated