Вживання герундiя

Як вже було вище зазначено, як і з інфінітивом, існує певний перелік слів та словосполучень після яких вживається герундій.

Нижче наведено перелік дієслів, та дієслів, іменників і прикметників з прийменниками, а також інші випадки, після яких вживається герундій.

Герундій ЗАВЖДИ вживається після наступних дієслів

Після дієслів wish, want, decide ми вживаємоГерундійДієприкметникІнфінітив

Після дієслів suggest, finish, resist ми вживаємоГерундійДієприкметникІнфінітив

Дієслова з прийменниками після яких вживається герундій

Прикметники з прийменниками, після яких вживається герундій

Іменники з прийменниками, після яких вживається герундій

GO з герундієм

Коли ми хочемо зазначити, що збираємося займатися якимось видом спорту або іншою діяльністю і використовуємо для цього дієслово to go, то після нього вживаємо герундій.

 • go boating

 • go bowling

 • go dancing

 • go fishing

 • go hiking

 • go running

 • go sailing

 • go swimming

Після дієслова GO в значенні спорту або якоїсь діяльності вживаєтьсяГерундійДієприкметникІнфінітив

Герундій після BY

Ми вживаємо герундій після by, коли даємо відповідь на запитання Як? Яким способом? (How? –By doing something)

 • by taking

 • by listening

 • by watching

 • by cleaning

Last updated