Зворотнi займенники

Зворотні займенники – це такі займенники, які перекладаються як «себе». В українській мові також існують зворотні займенники – «сам» і «себе».
В англійській мові існують такі зворотні займенники:
Іменники
Зворотні займенники
I
Myself
You
Yourself
He
Himself
She
Herself
It
Itself
We
Ourselves
They
Themselves
Давайте розглянемо, в яких випадках ми вживаємо зворотні займенники
 • Коли нам потрібно підкреслити, що дія була виконана підметом:
  It’s best if you (підмет) do it yourself
  (Буде краще, якщо ти зробиш це сам. Тобто, у нас є підмет you і ми підкреслюємо, що «наш підмет» зробив це сам.)
  I have written this article myself
  (Я сам написав цю статтю. Тобто, знову ж таки, ми зазначили, що «я написав цю статтю», але підкреслюємо, що «я сам написав».)
 • Для посилення підмету або додатку:
  I’ll see the President (додаток) himself if necessary.
  (Я буду бачитись з самим президентом, якщо буде потрібно. У даному випадку ми підсилюємо додаток за допомогою зворотнього займенника.)
  The house itself is nice, but the garden is small.
  (Будинок сам по собі гарний, але сад – маленький. У даному випадку ми підсилюємо підмет.)
 • Після прийменників:
  Ми вживаємо зворотні займенники після примейнників to, at etc:
  Am I talking to myself now?
  (Я зараз розмовляю сам з собою? Коли ми використовуємо прийменняк to в такому контексті, то завжди вживаємо саме звороні займенники. Вживання інших видів займенників буде помилкою. Ми не можемо сказати Am I talking to me/I.)
  Look at yourself, your suit is so dirty!
  (Подивись на себе, твій костюм такий брудний!)
 • Для того, щоб підкреслити предмет або особу, до яких відноситься інформація
  Only yourself know what you have to do.
  (Лише ти сам знаєш, що потрібно робити. У даному випадку ми підкреслюємо, що інформація, яка надається у другій частині речення, відноситься до підмета.)
 • Після like, as, than, by
  Ми вживаємо зворотні займенники після таких слів як like, as, than, by:
  I did this by myself. (Я сам це зробив.)
  Like himself I started to do exercises every morning.
  (Як і він, я почав робити вправи кожного ранку.)
 • У зворотніх дієсловах:
  Коли ми перекладаємо такі звороти на українську мову, то займенник перекладається як «себе» (та в його інших відмінках в українській мові).
behave yourself
enjoy yourself
introduce yourself
talk to yourself
believe in yourself
feel sorry for yourself
make yourself at home
teach yourself
blame yourself
help yourself
be proud of yourself
tell yourself
burn / cut yoursel
hurt yourself
take care of yourself
work for yourself
pinch yourself
wish yourself
$$\Large!$$ Важливо запам’ятати $$\Large!$$
Зворотні займенники не вживаються після: feel, concentrate, relax.
Зазвичай вони не вживаються й після: behave, wash, shave, dress.
Personal (subject) pronouns
Personal (object) pronouns
Possessive adjectives
Possessive pronouns
Reflexive pronouns
I
Me
My
Mine
Myself
You
You
Your
Yours
Yourself/yourselves
He
Him
His
His
Himself
She
Her
Her
Hers
Herself
It
It
Its
Its
Itself
We
Us
Our
Ours
Ourself
They
Them
Their
Theirs
Theirself
Ми вживаємо зворотні займенники:Можемо вжити їх будь-коли, якщо хочемо вжити займенник.Для того, щоб підкреслити предмет або особу, до яких відноситься інформація.Замість підмета в реченні.Замість означення в реченні.
До яких займенників відносяться: myself himself itself?ЗворотніВказівніОсобовіВзаємні