Зворотнi займенники

Зворотні займенники – це такі займенники, які перекладаються як «себе». В українській мові також існують зворотні займенники – «сам» і «себе».

В англійській мові існують такі зворотні займенники:

Іменники

Зворотні займенники

I

Myself

You

Yourself

He

Himself

She

Herself

It

Itself

We

Ourselves

They

Themselves

Давайте розглянемо, в яких випадках ми вживаємо зворотні займенники

 • Коли нам потрібно підкреслити, що дія була виконана підметом:

  It’s best if you (підмет) do it yourself

  (Буде краще, якщо ти зробиш це сам. Тобто, у нас є підмет you і ми підкреслюємо, що «наш підмет» зробив це сам.)

  I have written this article myself

  (Я сам написав цю статтю. Тобто, знову ж таки, ми зазначили, що «я написав цю статтю», але підкреслюємо, що «я сам написав».)

 • Для посилення підмету або додатку:

  I’ll see the President (додаток) himself if necessary.

  (Я буду бачитись з самим президентом, якщо буде потрібно. У даному випадку ми підсилюємо додаток за допомогою зворотнього займенника.)

  The house itself is nice, but the garden is small.

  (Будинок сам по собі гарний, але сад – маленький. У даному випадку ми підсилюємо підмет.)

 • Після прийменників:

  Ми вживаємо зворотні займенники після примейнників to, at etc:

  Am I talking to myself now?

  (Я зараз розмовляю сам з собою? Коли ми використовуємо прийменняк to в такому контексті, то завжди вживаємо саме звороні займенники. Вживання інших видів займенників буде помилкою. Ми не можемо сказати Am I talking to me/I.)

  Look at yourself, your suit is so dirty!

  (Подивись на себе, твій костюм такий брудний!)

 • Для того, щоб підкреслити предмет або особу, до яких відноситься інформація

  Only yourself know what you have to do.

  (Лише ти сам знаєш, що потрібно робити. У даному випадку ми підкреслюємо, що інформація, яка надається у другій частині речення, відноситься до підмета.)

 • Після like, as, than, by

  Ми вживаємо зворотні займенники після таких слів як like, as, than, by:

  I did this by myself. (Я сам це зробив.)

  Like himself I started to do exercises every morning.

  (Як і він, я почав робити вправи кожного ранку.)

 • У зворотніх дієсловах:

  Коли ми перекладаємо такі звороти на українську мову, то займенник перекладається як «себе» (та в його інших відмінках в українській мові).

behave yourself

enjoy yourself

introduce yourself

talk to yourself

believe in yourself

feel sorry for yourself

make yourself at home

teach yourself

blame yourself

help yourself

be proud of yourself

tell yourself

burn / cut yoursel

hurt yourself

take care of yourself

work for yourself

pinch yourself

wish yourself

$$\Large!$$ Важливо запам’ятати $$\Large!$$

Зворотні займенники не вживаються після: feel, concentrate, relax.

Зазвичай вони не вживаються й після: behave, wash, shave, dress.

Personal (subject) pronouns

Personal (object) pronouns

Possessive adjectives

Possessive pronouns

Reflexive pronouns

I

Me

My

Mine

Myself

You

You

Your

Yours

Yourself/yourselves

He

Him

His

His

Himself

She

Her

Her

Hers

Herself

It

It

Its

Its

Itself

We

Us

Our

Ours

Ourself

They

Them

Their

Theirs

Theirself

Ми вживаємо зворотні займенники:Можемо вжити їх будь-коли, якщо хочемо вжити займенник.Для того, щоб підкреслити предмет або особу, до яких відноситься інформація.Замість підмета в реченні.Замість означення в реченні.

До яких займенників відносяться: myself himself itself?ЗворотніВказівніОсобовіВзаємні

Last updated