Двоскладовi прикметники на –y, -e, -ow, -er

Коли ми утворюємо ступені порівняння двоскладових прикметників, які мають закінчення -y, -e, -ow, -er:

  1. У вищому ступені ми додаємо закінчення -er.

  2. У найвищому додаємо закінчення -est та означений артикль перед самим прикметником.

Однак, коли прикметник закінчується на -у, літера «y» змінюється на «i», і ми все одно додаємо закінчення -er та -est у вищому та найвищому ступенях відповідно.

Основний ступінь

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

Late

Late + r = later

The + late + st = The latest

Happy

Happy – y + i + er = Happier

The + happy – y + i + est = The happiest

Narrow

Narrow + er = Narrower

The + narrow + est = The narrowest

Clever

Clever + er = Cleverer

The + clever + est = The cleverest

Також існує одне виключення для прикметника polite. Він змінюється як звичайні двоскладові та багатоскладові прикметники.

polite — politer/more polite — the politest/most polite

Last updated