Двоскладовi прикметники на –y, -e, -ow, -er

Коли ми утворюємо ступені порівняння двоскладових прикметників, які мають закінчення -y, -e, -ow, -er:
  1. 1.
    У вищому ступені ми додаємо закінчення -er.
  2. 2.
    У найвищому додаємо закінчення -est та означений артикль перед самим прикметником.
Однак, коли прикметник закінчується на -у, літера «y» змінюється на «i», і ми все одно додаємо закінчення -er та -est у вищому та найвищому ступенях відповідно.
Основний ступінь
Вищий ступінь
Найвищий ступінь
Late
Late + r = later
The + late + st = The latest
Happy
Happy – y + i + er = Happier
The + happy – y + i + est = The happiest
Narrow
Narrow + er = Narrower
The + narrow + est = The narrowest
Clever
Clever + er = Cleverer
The + clever + est = The cleverest
Також існує одне виключення для прикметника polite. Він змінюється як звичайні двоскладові та багатоскладові прикметники.
polite — politer/more polite — the politest/most polite