Багатоскладові прикметники

Багатоскладовi прикметники

Коли ми утворюємо ступені порівняння двоскладових прикметників, що не закінчуються на -y, -e, -ow, -er, або прикметників, що мають більше двох складів:

  1. У вищому ступені ми додаємо до самого прикметника слово "more", при чому сам прикметник залишається незмінним.

  2. У найвищому ступені ми додаємо означений артикль "the" та слово "most" (виходить "the most"), при чому сам прикметник залишається не змінним.

Неправильні прикметники

Існує декілька прикметників, які змінюються за власною моделлю під час утворення ступенів порівняння, однак завжди у найвищому ступені вживається означений артикль.

  1. Good – better – the best

  2. Bad – worse – the worst

  3. Far – farther – the farthest

  4. Far – further – the furthest

  5. Many – more – the most

  6. Much – more – the most

  7. Little – less – the least

Last updated