Злiчуванi та незлiчуванi iменники

Злічувані іменники – це такі іменники, які ми можемо порахувати. Наприклад ми можемо сказати «один стілець, два роки, три дівчини, чотири пори року». В свою чергу, незлічувані іменники — це іменники, які ми не можемо порахувати: почуття, субстанції, рідини тощо. Далі ми більш детально розглянемо, які іменники ми називає злічуваними, а які незлічуваними в англійській мові.

В англійській мові незлічуваними іменниками є іменники на позначення:

 1. Стану (excitement, richness, heat)

 2. Процесів (reading, listening)

 3. Якостей (honesty, cowardness)

 4. Видів діяльності (gymnastics, work)

 5. Почуттів (disapproval, happiness)

 6. Субстанцій та речовин (food, salt, water)

В українські мові такі іменники ми також не можемо порахувати. Ми не можемо порахувати чесність, щастя, воду тощо. Те, що ми не можемо порахувати ці іменники, означає, що ми не можемо вживати їх у множині, тобто у них не буде закінчення –s або –es на кінці (утворення множини ми розглянемо в наступному розділі), і вони будуть вживатися з дієсловом в однині (форма дієслова to be, що вживається з цими іменниками – is, замість have буде – has, основні дієслова будуть вживатися з закінченням –s, як в третій особі однини).

Наприклад, ми скажемо:

Honesty is very important.

Salt likes water.

Gymnastics has to become your priority.

Далі розглядаються всі аспекти різниці вживання злічуваних та незлічуваних іменників:

Злічувані іменники можуть вживатися як в однині так і в множині:

 1. Можемо вживати з ними означений та неозначений артиклі a/an, the, а також займенники any, some, none.

 2. Дієслова вживаються як в однині так і в множині: is/are; was/were; take/takes.

 3. Можуть вживатися звороти: There is/There are.

 4. Вказівні займенники в однині і в множині: this/these; that/those.

 5. Коли рахуємо кількість злічуваних предметів, то вживаємо фразу: a large/great number of.

 6. Коли вказуємо, що злічуваних предметів багато, вживаємо: many/few/a few.

 7. Коли порівнюємо більше-менше, вживаємо: fewer than..., more than...

Незлічувані іменники мають лише форму однини:

 1. Вживаються лише з означеним артиклем the, але можуть вживатися з займенниками any, some, none.

 2. Вживаються лише з дієсловами у формі однини is, was, take.

 3. Вживаються зі зворотом There is.

 4. Вказівні займенники в однині: this, that.

 5. Коли наголошуємо на кількості незлічуваних предметів, то вживаємо фразу: a large/great amount of.

 6. Коли вказуємо, що незлічуваних предметів багато, вживаємо: much/little/a little.

 7. Коли порівнюємо більше-менше, вживаємо: less than..., more than...

Деякі іменники викликають труднощі, тому що вони є злічуваними або вживаються тільки в множині в українській мові. В англійській мові вони є незлічуваними та вживаються з дієсловом в однині. Це такі іменники як:

advice, money, work, news, sand, hair, permission, travel, traffic, trouble, weather, chaos, behaviour, baggage, luggage, scenery.

Давайте порівняємо деякі злічувані та незлічувані іменники, які є синонімами, і однаково перекладаються на українську мову:

Злічувані:

Незлічувані:

job — мається на увазі саме місце роботи: He has changed many jobs.

work — мається на увазі об’єм роботи, кількість того, що треба зробити: I have a lot work to do.

view — маємо на увазі саму картинку виду: Such a beautiful view!.

scenery — мається на увазі всі особливості, що характеризують вид: What lovely scenery!.

journey/trip: It was such a nice trip.

travel — мається на увазі сам акт подорожі: air travel (не вживається замість trip або journey).

advertisement — саме об’ява: There are three advertisements on the table.

advertising — мається на увазі рекламування, діяльність: They spend much money on advertising.

В однині з незлічуваними іменниками ми використовуємо:

 • a bag of/spoonful/ton of flour

 • one/two grains of sand

 • a piece of advice/information/news/music/furniture

 • a slice of cake/meat/bread

 • a flash of lightning

 • a loaf of bread

 • a pair of pants

Які є категорії іменників?КонкретніАбстрактніВласні назвиПрисвійніЗворотніЗлічуваніВзаємніНезлічуваніОсобовіПрості

Злічувані іменники можуть бути в формі?лише однинилише множиниоднини та множини

Last updated