Пpисвiйний вiдмiнок

Відповідає на питання - whose? (чий, чия і т.д.).
Як ми пам’ятаємо, іменники також діляться на живі предмети (істоти) та неживі предмети (неістоти).
 • Ми можемо вжити присвійний відмінок з назвами істот (люди, тварини): girl’s friend
 • З неживими предметами, тобто з неістотами ми вживаємо прийменник of, коли хочемо вказати на присвійність: the title of the book
Утворення присвіного відмінку:
Від іменників в однині ми утворюємо присвійний відмінок, шляхом додавання ' (апострофу) та «s»: Mary’s hat, dog’s food.
Від іменників в множині ми утворюємо присвійний відмінок, шляхом додавання просто апострофу ('), не використовуючи s (у нас уже є –s, що додалося в результаті утворення множини): dogs' food, brothers' gloves.
Від неправильних іменників у множині ми утворюємо присвійний відмінок, шляхом додавання '(апострофу) та «s»: children’s, men’s, women’s

Вживання

Також існують деякі випадки, коли ми утворюємо присвійний відмінок від іменників, що називають неістоти:
 1. 1.
  Це назви організацій або груп людей: the community's possession, the government's decision.
 2. 2.
  Назви місць: the city's counsel, Ukraine's Independence Day.
 3. 3.
  Іменники на позначення часу: tomorrow's meeting, Friday's newspaper, yesterday's concert, today's lesson, this night's performance.
 4. 4.
  Іменники у множині на позначення проміжків часу (' без s): She's got two days' leave. The school is in five minutes' walk.
 5. 5.
  Планети, сонце, світ, місяць, океани, річки: the river's banks, the sun's rays, the world's atmosphere.
  Такі займенники як : somebody, anybody, someone, anyone, other, another, each other, one: somebody's book, someone's child.
Як утворювати присвійний відмінок від іменників, які стоять у множині?'ss'sN + of (sth.)
Як утворювати присвійний відмінок неправильних іменників у формі множини?'ss'sN + of (sth.)