Сполучнi займенники

Ви зможете помітити, що сполучні займенники такі самі, як і питальні, але головна різниця полягає у їх функціях. Питальні займенники, як ми з’ясували вже у попередньому розділі, використовуються для того, щоб утворювати спеціальні запитання. Сполучні ж займенники, у свою чергу, використовуються для того, щоб з’єднувати складно підрядні речення. В українській мові маємо таку ж саму ситуацію з запитаннями «хто?», «який?», «котрий?», «що?» і т.п.

До сполучних займенників відносять:

  • Who/whom

  • Whose

  • Which

  • That

  • What

  • Та їх комбінації з ever: whichever, whoever, whatever etc.

Ще раз наголосимо на тому, що сполучні займенники вживаються для зв’язку підрядних речень (підметових, присудкових, додаткових, означальних) з головним реченням. Підрядні речення, це такі речення, які залежать від головного речення і вводяться в головне речення, за допомогою підрядних сполучників, в англійській мові – це сполучні займенники. To my mind, the movie which we watched yesterday is very interesting. – На мою думку, фільм, який ми дивилися учора дуже цікавий. The doctor who you are thinking of is very kind. – Лікар, про якого ти думаеш дуже добрий. The question that we discussed yesterday is quiet difficult. – Питання, яке ми обговорювали вчора дуже важке.

Чим питальні займенники відрізняються від сполучних? (декілька відповідей можуть бути правильними)Питальні займенники використовуються на початку речення і для того щоб утворити запитання, а сполучні займенники служать для зв’язку підрядного речення з головним.Нічим, вони абсолютно однакові.Питальні займенники використовуються в розповідних реченнях, а сполучні в питальних.Сполучні займенники вживаються для того, щоб задати запитання.

Last updated