Прикметники на -ing та -ed

Існує певна кількість прикметників, які не були прикметниками самі по собі за походженням, а утворені від інших частин мови. Це прикметники, що мають закінчення -ed та -ing. Вони походять від дієприкметників (Participle).

  1. Прикметники на -ing сформовані від Participle I (Present Participle) — дієприкметника теперішнього часу. Такі прикметники мають активне значення по відношенню до іменника, який характеризують.

    This article is very interesting (Ця стаття дуже цікава, вона цікава сама по собі, прикметник виражає активне значення.)

  2. Прикметники на -ed сформовані від Participle II (Past Participle) – дієприкметника минулого часу. Такі прикметники мають пасивне значення по відношенню до іменника, який характеризують та виражають його через інший об’єкт (частіше за все підмет).

    I am interested in this article. (Мене цікавить ця стаття, так вона цікава, але в даному випадку її цікавість виражається через інший об’єкт – мене (підмет в англійському реченні) за допомогою пасивного прикметника)

Щодо позиції активних та пасивних прикметників по відношенню до іменника, який вони характеризують:

  1. Прикметники на -ing вживаються перед іменником (an interesting story), але можна сказати а story is very interesting. У даному випадку вживається дієслово – зв'язка to be після якого ми можемо вжити активний прикметник, який все ще характеризує сам предмет безпосередньо.

  2. Прикметники на -ed вживаються після дієслова. I'm interested in this story.

Прикметники на -ing...Походять від Participle IПоходять від Participle IIПоходять від герундіяПоходять від прислівників

Last updated