Порiвняння прикметникiв

А тепер розглянемо більш детально, коли саме ми вживаємо вищий, а коли найвищий ступені порівняння прикметників в англійській мові.
 1. 1.
  Ми вживаємо вищий ступінь порівняння, коли порівнюємо якусь персону, річ, дію, групу з іншою. Зачасту в такому порівнянні використовується сполучник «than».
  Tom is taller than his three brothers. -Порівнюємо Тома з його трьома братами.
  Your haircut is worse than hers. -Порівнюємо одну зачіску з іншою.
 2. 2.
  Ми вживаємо найвищий ступінь порівняння, коли порівнюємо якусь одну персону, річ, дію з групою персон, речей, дій, до яких вони мають відношення. Тобто беремо щось одне з поміж групи, виділяємо його особливі якості та порівнюємо з рештою групи.
  Peter is the tallest in his class. -Порівнюємо одного Пітера з рештою дітей у класі.
  This day is the worst day in my life. -Порівнюємо один день з рештою днів.
Запам'ятайте
Порівнювати прикметники ми можемо як в хороший бік так і в поганий. Нище наведено ступені порівняння прикметників, які існують, а також їх позначення англійською мовою.
Позначення порівняння прекметників:
Comparative degree (>): better, more interesting
Вищий ступінь порівняння
Superlative degree (+): the best, the most interesting
Найвищий ступінь порівняння у кращий бік
Equal comparative (=): as good as, as interesting as
Рівність
Inferior comparative (<): less good, less interesting
Порівняння в гірший бік
Inferior superlative (-): the least good, the least interesting
Порівнння в найгірший бік
Як утворити ступені порівняння двоскладових прикметників?+s; +'s+esmore; the most+er; the ... +est
Як утворити ступінь порівняння багатоскладових прикметників?+s; +'s+esmore; the most+er; the ... +est