Порiвняння прикметникiв

А тепер розглянемо більш детально, коли саме ми вживаємо вищий, а коли найвищий ступені порівняння прикметників в англійській мові.

  1. Ми вживаємо вищий ступінь порівняння, коли порівнюємо якусь персону, річ, дію, групу з іншою. Зачасту в такому порівнянні використовується сполучник «than».

    Tom is taller than his three brothers. -Порівнюємо Тома з його трьома братами.

    Your haircut is worse than hers. -Порівнюємо одну зачіску з іншою.

  2. Ми вживаємо найвищий ступінь порівняння, коли порівнюємо якусь одну персону, річ, дію з групою персон, речей, дій, до яких вони мають відношення. Тобто беремо щось одне з поміж групи, виділяємо його особливі якості та порівнюємо з рештою групи.

    Peter is the tallest in his class. -Порівнюємо одного Пітера з рештою дітей у класі.

    This day is the worst day in my life. -Порівнюємо один день з рештою днів.

Запам'ятайте

Порівнювати прикметники ми можемо як в хороший бік так і в поганий. Нище наведено ступені порівняння прикметників, які існують, а також їх позначення англійською мовою.

Позначення порівняння прекметників:

Comparative degree (>): better, more interesting

Вищий ступінь порівняння

Superlative degree (+): the best, the most interesting

Найвищий ступінь порівняння у кращий бік

Equal comparative (=): as good as, as interesting as

Рівність

Inferior comparative (<): less good, less interesting

Порівняння в гірший бік

Inferior superlative (-): the least good, the least interesting

Порівнння в найгірший бік

Як утворити ступені порівняння двоскладових прикметників?+s; +'s+esmore; the most+er; the ... +est

Як утворити ступінь порівняння багатоскладових прикметників?+s; +'s+esmore; the most+er; the ... +est

Last updated