Односкладовi прикметники

Коли ми утворюємо ступені порівняння односкладових прикметників:
  1. 1.
    У вищому ступені ми додаємо закінчення –er.
  2. 2.
    У найвищому додаємо закінчення –est та означений артикль перед самим прикметником.
Однак, якщо односкладовий іменник закінчується на одну приголосну літеру, то вона подвоюється під час утворення вищого та найвищого ступенів порівняння.
Односкладові прикметники
Positive (основний ступінь)
Comparative (вищий ступінь)
Superlative (найвищий ступінь)
rich
rich + er = richer
the + rich + est = the richest
small
small + er = smaller
the + small + est = the smallest
fat
fat + t + er = fatter
the + fat + t + est = the fattest
big
big + g + er = bigger
the + big + g + est = the biggest