Односкладовi прикметники

Коли ми утворюємо ступені порівняння односкладових прикметників:

  1. У вищому ступені ми додаємо закінчення –er.

  2. У найвищому додаємо закінчення –est та означений артикль перед самим прикметником.

Однак, якщо односкладовий іменник закінчується на одну приголосну літеру, то вона подвоюється під час утворення вищого та найвищого ступенів порівняння.

Односкладові прикметники

Positive (основний ступінь)

Comparative (вищий ступінь)

Superlative (найвищий ступінь)

rich

rich + er = richer

the + rich + est = the richest

small

small + er = smaller

the + small + est = the smallest

fat

fat + t + er = fatter

the + fat + t + est = the fattest

big

big + g + er = bigger

the + big + g + est = the biggest

Last updated