Can (be able to)

  • Модальне дієслово can може бути замінене на be able to
  • Вони мають однакове значення
  • Be able to вживається у Future
Can виражає:
Фiзичну або ментальну можливiсть (здiбнiсть) (Physical or mental ability)
I can speak English.
I can dance well.
Можливість (Possibility)
It can happen tomorrow.
Дозвіл (Permission)
Can I come in?
Прохання (Request or asking)
Can you help me?
Заборону (в запереченнях) (Prohibition)
You can't smoke here. А також
Сумнів Недовіру Подив Неможливість (It can't be truth It can't be him)
Cинонімічні вирази It is imposible I don't belive
З таким змістом вживається лише в питальних та заперечних реченнях.
Be able to вживається (мое бути декілька варіантів відповіді)Замість can у майбутньомуМає таке ж саме значення, що й canНе може замінити canЗамість can у минулому
Які спільні значення виражають Can та Could (мое бути декілька варіантів відповіді)Фізична можливістьМентальна та фізична можливістьПодив, недовіраДозвілМожливістьПроханняПропозиціяЗаборона в запереченнях