Can (be able to)

  • Модальне дієслово can може бути замінене на be able to

  • Вони мають однакове значення

  • Be able to вживається у Future

Can виражає:

Фiзичну або ментальну можливiсть (здiбнiсть) (Physical or mental ability)

I can speak English.

I can dance well.

Можливість (Possibility)

It can happen tomorrow.

Дозвіл (Permission)

Can I come in?

Прохання (Request or asking)

Can you help me?

Заборону (в запереченнях) (Prohibition)

You can't smoke here. А також

Сумнів Недовіру Подив Неможливість (It can't be truth It can't be him)

Cинонімічні вирази It is imposible I don't belive

З таким змістом вживається лише в питальних та заперечних реченнях.

Be able to вживається (мое бути декілька варіантів відповіді)Замість can у майбутньомуМає таке ж саме значення, що й canНе може замінити canЗамість can у минулому

Які спільні значення виражають Can та Could (мое бути декілька варіантів відповіді)Фізична можливістьМентальна та фізична можливістьПодив, недовіраДозвілМожливістьПроханняПропозиціяЗаборона в запереченнях

Last updated