Форми герундiя

Форми герундiя

Як й інфінітив, герундій має свої власні форми, але вже не 4, а лише 2: загальна та пефектна, обидві можуть існувати як в активному так і пасивному стані.

Перш ніж звернутися до форм герундія, давайте ще раз згадаємо що таке перехідні та неперехідні дієслова.

Отже, пригадаємо, що дієслова також поділяютья нa перехідні та неперехідні. Від перехідних дієслів ми можемо поставити пряме питання «кого/що?» до залежного слова, і дія дієслова переходить на це залежне слова, а неперехідні дієслова не мають залежних слів, і дія від них не переходить на інші предмети або особи.

 1. Перехідні Transitive verbs

  • Коли від дієслова можна поставити запитання до залежного від нього іменника або займенника

  • Перехідні дієслова мають і активний і пасивний стан

  • Verb + object (кого/що?)

   take (what?) $$\rightarrow$$ take a pencil

   drink (what?) $$\rightarrow$$ drink water

 2. Неперехідні Intransitive verbs

  • Означають стан або дію, які не переходять на інший предмет.

  • Неперехідні дієслова мають тільки активний стан.

arrive go come

Ми не можемо сказати "приїхати кого/що" або "бути приїхати"

А тепер давайте розглянемо вже безпосередньо форми герундія та як вони будуються.

 1. Загальна форма (Indefinite form)

  Активний стан (Active voice)

  Пасивний стан (Passive voice)

 2. Перфектна форма (Perfect form)

  Активний стан (Active voice)

  Пасивний стан (Passive voice)

Герундій може бути у таких формах:Загальній і тривалій перфектнійЗагальній і перфектнійЗагальній і тривалійТривальній і перфектній

Будова герундія

Давайте тепер розглянемо, яким чином ми будуємо форми герундія. Розглядаючи цю тему варто також знову згадати про перехідні та неперхідні дієслова.

Перехідні дієслова

Загальна форма

Активний стан

taking

4-та форма дієслова, з закінченням -ing.

Пасивний стан

being taken

допоміжне дієслово to be в 4-й формі, з закінченням -ing, основне дієслово в 3-й формі.

Перфектна форма

Активний стан

having taken

допоміжне дієслово to have в 4-й формі, з закінченням -ing, основне дієслово в 3-й формі.

Пасивний стан

having being taken

допоміжне дієслово to have в 4-й формі, з закінченням -ing, допоміжне дієслово to be в 4-й формі, з закінченням -ing, основне дієслово в 3-й формі.

Неперехідні дієслова

Загальна форма

Активний стан

going

4-та форма дієслова, з закінченням -ing.

Перфектна форма

Активний стан

having gone

допоміжне дієслово to have в 4-й формі, з закінченням -ing, основне дієслово в 3-й формі.

Форми

Стани

Перехідне

Неперхідне

Звичайна форма (Idefinite form)

Активний

Taking

Going

Пасивний

Being taken

-

Перфектна форма (Perfect form)

Активний

Having taken

Having gone

Пасивний

Having been taken

-

Знову ж таки варто зазначити, що форми герундія вживаються не просто так, а з метою виразити думку автора та повідомити про дії відносно до певного часу, якщо він використовує герундій у своємо мовленні.

Вживання та значення форм герундія

 1. Загальна форма вживається для вираження одночасної дії щодо дії, вираженої дієсловом–присудком.

  I enjoy learning English. (Вивчення англійської мови приносить мені задоволення. (Дослівно: Я насолоджуюся вивченням англійської мови. Я зараз насолоджуюсь тим, що я вивчаю англійську мову.)

 2. Також вживається для вираження майбутньої дії по відношенню до дієслова–присудка.

  I am risking loosing the opportunity. (Я ризикую втратити цю можливість. (Я зараз ризикую тим, що втрачу цю можливість, але не зараз, а у майбутньому, це ще не сталося, я ще не втратив можливість.)

 3. А також може вживатися безвідносно до певного часу.

  Working hard is very important to earn a lot of money. (Старанно працювати – дуже важливо, для того щоб заробляти багато грошей. (Герундій не має жодної часової приналежності, в цьому реченні ми не говоримо про час і не знаемо, коли відбувається дія.)

Загальна форма вживається для вираженняОдночасної або майбутньої дії по відношенню до дієслов-присудкаМинулої дії по відношенню до дієслова-присудкаМайбутньої дії по відношенню до дієслова-присудкаОдночасної або майбутньої дії по відношенню до дієслова-присудка або вживається безвідносно до певного часу

Last updated