Вказiвнi займенники

В англійській мові існує лише декілька вказівних займенників. Їх основна функція, як про це легко здогадатися з назви, вказувати на предмети, особи, явища тощо.

Виділяють такі вказівні займенники: this, that, these, those, such.

 1. This - цей (однина). These – ці (множина).

 2. That – той (однина). Those - ті (множина).

Потрібно бути дуже уважними щодо вживання вказівних займенників this та that у множині. Дуже розповсюджена помилка, коли вказуючи на декілька предметів, тобто, на множину, вживають вказівний займенник в однині, тож давайте звернемо на цей момент особливу увагу.

Якщо у нас 1 предмет – вживаємо this або that: This apple – це яблуко. That apple – те яблуко. This building – ця будівля. That building – та будівля. This is a girl – це дівчина. That is my sister – то моя сестра. That girl is my sister – та дівчина – моя сестра.

Якщо у нас 2 і більше предметів – вживаємо these або those: These apples – ці яблука, those apples – ті яблука. (Не можна казати this apples або that apples.) These buildings – ці будівлі, those buildings – ті будівлі (Не можна казати this buildings або that buldings.) These are girls – це дівчата. Those are my sisters – то мої сестри. Those girls are my sisters – ті дівчата – мої сестри.

This/That – is/was These/Those – are/were

Вживання:

 • This (these) вживається, коли йдеться про щось близьке в часі (теперішній час). В реченнях this/these часто заміняють такі слова як here, today, now.

 • That (those) - про віддалене в часі (минуле або майбутнє). У реченнях that/those часто заміняють такі слова як there, far, yesterday, then.

 • That вказує на попереднє висловлювання, this — на наступне.

 • That (those) вживається частіше, ніж українське той (те) і може відповідати українському займеннику це.

Також в англійській мові вказівними заменниками вважаються такі займенники як such — такий і (the) same — той самий, такий самий.

 • Such i same – незмінні.

 • (the) same, як правило, вживається з означеним артиклем.

  It's all the same to me.

  Злічуваний іменник в однині з such вживається з неозначеним артиклем.

 • Such

 • a beautiful day.

 • Злічуваний іменник в множині або незлічуваний іменник з such вживаються без артикля (zero article).

  I have never tried such tasty cakes!

Множина від займенника this:ThoseНе існує множини від thisTheseThat

Last updated