Означальнi займенники

В англійські мові розрізняють наступні означальні займенники:

 • Each

 • Every

 • Everybody

 • Everyone

 • Everything

 • All

 • Either

 • Both

 • Other

 • Another

Давайте розглянемо вживання означальних займенників:

Вживання all/everybody/everything

 • All вживається з іменниками у множині. (All + (of) Noun у множині)

  All (of) the girls were so beautiful. – Всі дівчата були такі гарні.

  Але all не вживається без іменника в значенні «everybody»:

  Everybody was beautiful.

  Не можна сказати: All were beautiful.

 • All вживається в значенні everything або the only thing + all that ...

  She gave me all (everything (that)) she had. – Вона віддала мені все, що мала.

  All (that) I want is you. – Все що я хочу – це ти.

  Але не можна сказати He took all. Правильно буде: He took everything from me. – Він забрав у мене все.

Вживання whole/all

Whole вживається зі злічуваними іменниками в однині (whole + singular countable Noun), а також з назвами місць:

a/the whole story, a/the whole day, the whole of Ukraine

All вживається з незлічуваними іменниками (all + uncountable Noun) або з іменниками в множині (all + plural Noun):

all the food, all the tea, all his courage, all the people/apples/cars

Щодо порядку слів при вживання whole та all:

Коли ми вживаємо whole, то артикль вживається перед займенником (article + whole): the whole story.

А коли ми вживаємо all, то артикль вжвається після займенника (all + article): all the money.

Дуже важливо запам’ятати, що коли everybody/everyone/everything виступають у ролі підмета, дієслово вживається у формі однини (singular form):

Everyone has to get good medical help. -Кожен повинен отримати хорошу медичну допомогу.

Everybody knows that fact. -Кожен знає цей факт.

Everythingis fine.-Все добре.

Займенник Whole: (можливо декілька відповідей можуть бути правильними)Вживається з іменниками в одниніВживається зі злічуваним іменником в множиніВживається частіше за все з артиклемАртикль стоїть після ньогоАртикль стоїть перед нимВживається з незлічуваними іменникамиВживається зі злічуваним іменником в одниніВживається з назвами місць

Last updated