Означальнi займенники

В англійські мові розрізняють наступні означальні займенники:
 • Each
 • Every
 • Everybody
 • Everyone
 • Everything
 • All
 • Either
 • Both
 • Other
 • Another
Давайте розглянемо вживання означальних займенників:

Вживання all/everybody/everything

 • All вживається з іменниками у множині. (All + (of) Noun у множині)
  All (of) the girls were so beautiful. – Всі дівчата були такі гарні.
  Але all не вживається без іменника в значенні «everybody»:
  Everybody was beautiful.
  Не можна сказати: All were beautiful.
 • All вживається в значенні everything або the only thing + all that ...
  She gave me all (everything (that)) she had. – Вона віддала мені все, що мала.
  All (that) I want is you. – Все що я хочу – це ти.
  Але не можна сказати He took all. Правильно буде: He took everything from me. – Він забрав у мене все.

Вживання whole/all

Whole вживається зі злічуваними іменниками в однині (whole + singular countable Noun), а також з назвами місць:
a/the whole story, a/the whole day, the whole of Ukraine
All вживається з незлічуваними іменниками (all + uncountable Noun) або з іменниками в множині (all + plural Noun):
all the food, all the tea, all his courage, all the people/apples/cars
Щодо порядку слів при вживання whole та all:
Коли ми вживаємо whole, то артикль вживається перед займенником (article + whole): the whole story.
А коли ми вживаємо all, то артикль вжвається після займенника (all + article): all the money.
Дуже важливо запам’ятати, що коли everybody/everyone/everything виступають у ролі підмета, дієслово вживається у формі однини (singular form):
Everyone has to get good medical help. -Кожен повинен отримати хорошу медичну допомогу.
Everybody knows that fact. -Кожен знає цей факт.
Everythingis fine.-Все добре.
Займенник Whole: (можливо декілька відповідей можуть бути правильними)Вживається з іменниками в одниніВживається зі злічуваним іменником в множиніВживається частіше за все з артиклемАртикль стоїть після ньогоАртикль стоїть перед нимВживається з незлічуваними іменникамиВживається зі злічуваним іменником в одниніВживається з назвами місць