Практичне вживання та мiсце в реченнi прислiвникiв

already/still/just/yet/else

Meaning

Usage

Place in the sentence

Example

Already

Коли ми хочемо сказати про щось, що вже сталося (ранiше, нiж ми очiкували)

В основному разом з часами групи Perfect

Перед головним дієсловом в реченні

I have already read this book.

Still

Показати, що дiя чи ситуацiя продовжується

Переважно з часами групи Continuous та інші

Перед головним дiєсловом

I’m still reading this book.

Не дивлячись на те, що тiльки що було сказано

Будь-який час

Залежить вiд змiсту речення

We searched everywhere but we still couldn’t find it.

Just

Це було зроблено зовсiм нещодавно

Часи Perfect

Перед головним дiєсловом

Robby has just got married.

Точно

Будь-який час, залежить від ситуації

Залежить від змісту речення

This jacket is just my size.

Просто, тiльки i всього

Теж залежить від ситуації

Теж залежить від речення

I just want to tell I love you.

Yet

Коли щось ще не сталося, але ми очiкуємо, що це станеться

В заперечних реченнях, в питальних реченнях або Perfect tenses

В кiнцi речення

I haven’t finished reading this book yet.

Else

other, more, different, exactly, тобто в значеннi цих слiв (інший)

З цими словами something, nothing, somewhere, anywhere, etc

Після наведених слів

Someone else will do it.

В значеннi "ще"

Пiсля слiв what, where, who

Після наведених слів

What else did he say?

Last updated