Comment on page

Практичне вживання та мiсце в реченнi прислiвникiв

already/still/just/yet/else

Meaning
Usage
Place in the sentence
Example
Already
Коли ми хочемо сказати про щось, що вже сталося (ранiше, нiж ми очiкували)
В основному разом з часами групи Perfect
Перед головним дієсловом в реченні
I have already read this book.
Still
Показати, що дiя чи ситуацiя продовжується
Переважно з часами групи Continuous та інші
Перед головним дiєсловом
I’m still reading this book.
Не дивлячись на те, що тiльки що було сказано
Будь-який час
Залежить вiд змiсту речення
We searched everywhere but we still couldn’t find it.
Just
Це було зроблено зовсiм нещодавно
Часи Perfect
Перед головним дiєсловом
Robby has just got married.
Точно
Будь-який час, залежить від ситуації
Залежить від змісту речення
This jacket is just my size.
Просто, тiльки i всього
Теж залежить від ситуації
Теж залежить від речення
I just want to tell I love you.
Yet
Коли щось ще не сталося, але ми очiкуємо, що це станеться
В заперечних реченнях, в питальних реченнях або Perfect tenses
В кiнцi речення
I haven’t finished reading this book yet.
Else
other, more, different, exactly, тобто в значеннi цих слiв (інший)
З цими словами something, nothing, somewhere, anywhere, etc
Після наведених слів
Someone else will do it.
В значеннi "ще"
Пiсля слiв what, where, who
Після наведених слів
What else did he say?