Dare

Модальне дiєслово dare:

  • Має закiнчення -s в 3-й особi однини.

  • Має допомiжнi дiєслова при утвореннi заперечень та запитань.

Dare виражає:

Смiливiсть

How dare you? - Да як ти насмілився?

Don’t you dare! - Навiть i не смiй!

Значення

  • Мати право.

  • Мати наглiсть.

  • Могти.

Dare перекладається якМогтиПосміти, мати наглістьЗапитати, попроситиЗаборонити

Last updated