Dare

Модальне дiєслово dare:
  • Має закiнчення -s в 3-й особi однини.
  • Має допомiжнi дiєслова при утвореннi заперечень та запитань.
Dare виражає:
Смiливiсть
How dare you? - Да як ти насмілився?
Don’t you dare! - Навiть i не смiй!
Значення
  • Мати право.
  • Мати наглiсть.
  • Могти.
Dare перекладається якМогтиПосміти, мати наглістьЗапитати, попроситиЗаборонити