Арифметичні підрахунки

Розглянувши кількісні і порядкові числівники, тепер можемо перейти до арифметичних підрахунків і побачити, як же рахують в англійській мові.
11+15=26:11 + 15 = 26:\quad
eleven plus/and fifteen is/equals twenty six;
1511=4:15 - 11 = 4:\quad
fifteen minus eleven/eleven from fifteen is/equals four;
26=12:2 \cdot 6 = 12:\quad
twice six is/equals twelve/two times six is/equals twelve;
12:6=2:12 : 6 = 2:\quad
twelve divided by six is/equals two / six into twelve goes two.
Отже, математичні дії англійcькою мовою ми позначаємо наступним чином:
Додавання – plus або and
Віднімання – minus або from
Множення – «number» times
Ділення – divided by або into
Дорівнює – is, equals, або goes