Арифметичні підрахунки

Розглянувши кількісні і порядкові числівники, тепер можемо перейти до арифметичних підрахунків і побачити, як же рахують в англійській мові.

11+15=26:11 + 15 = 26:\quad eleven plus/and fifteen is/equals twenty six;

1511=4:15 - 11 = 4:\quad fifteen minus eleven/eleven from fifteen is/equals four;

26=12:2 \cdot 6 = 12:\quad twice six is/equals twelve/two times six is/equals twelve;

12:6=2:12 : 6 = 2:\quad twelve divided by six is/equals two / six into twelve goes two.

Отже, математичні дії англійcькою мовою ми позначаємо наступним чином:

Додавання – plus або and

Віднімання – minus або from

Множення – «number» times

Ділення – divided by або into

Дорівнює – is, equals, або goes

Last updated