Позицiя та вживання in, at та on

В англійській мові дуже часто виникає плутанина щодо вживання саме прийменників in, at та on, адже вони у більшості випадків не відповідають своїм еквівалентам в українській мові. Далі ми розглянемо особливості вживання саме цих прийменників. Для більшої зручності ми розподілили вживання in, at та on на дві групи:

 1. Вживання у русі та місці

 2. Вживання у часі

Вживання in, at та on у контексті руху та місця знаходження

 1. Спершу звернемо увагу на дієслово arrive (приїзджати) та вживання прийменників з ним, адже неправильне вживання прийменників з цим дієсловом дуже розповсюджена помилка.

  • Коли ми говоримо про приїзд у якийсь населений пункт, в якому живуть люди, то ми вживаємо саме in:

   arrive in a big city or country

   arrive in Kyiv, in London, in Ukraine, in England

  • Коли ми говоримо про приїзд до якоїсь установи, або її частини, то вживаємо саме at:

   arrive at the station, at the airport, at school

  • Коли ми вживаємо дієслова, що позначають прибуття саме додому, то прийменник ми не вживаємо:

   arrive/come/go home

 2. Якщо ми говоримо про нашу подорож, пересування або місце знаходженння, то відповідаємо на запитання як, де, в якому напрямку ми подорожуемо. Зараз ми з вами будемо давати відповіді на ці запитання, одночасно розбираючи, які прийменники ми вживаємо в англійській мові при відповіді на ці запитання.

  • Коли ми даємо відповідь на питання »Як ми подорожуємо? Яким способом? How do we travel?», ми відповідаємо:

   by bus – автобусом (в українські мові не використовуємо прийменник, але в англійській це буде by)

   by car - машиною

   by air – повітрям/повітряним шляхом

   by sea - морем

   by ship - кораблем

   by bike - мотоциклом

   by underground – на метро

   Також варто звернути увагу, що артикль в даному випадку перед іменнниками не вживається.

   Потрібно дуже чітко запам’ятати, що при відповіді на питання «Як ми подорожуємо? How?», ми вживаємо саме прийменник by. Тобто ми зазначаємо, який шлях подорожі ми обрали.

   Інші прийменники, які ми могли б використати, вживаються при відповіді на інші запитання.

  • Коли ми даємо відповідь на запитання «Де ми подорожуємо? У чому саме? Where do we travel?», ми відповідаємо:

   in a car – в машині

   in my Range Rover – у моєму Ренж Ровері

   in a taxi – в таксі

   Але коли ми говоримо про громадський транспорт та про велосипед вживаємо on:

   on a bicycle

   on public transport (on a bus, on a train)

   А також у виразі on foot – пішки.

  • Коли ми даємо відповідь на запитання «В якому напрямку? Куди? In what direction?», ми вживаємо прийменник to. У питаннях напрямку, to – наш найголовніший прийменник. Тобто коли наш рух, наша подорож відбувається у напрямку до якогось місця, ми вживаємо to (але пам’ятаємо про виключення «додому»):

   Go/come/travel/fly/return to a place – йти/приходити/приїзжджати/літати/ повертатися до якогось місця

   Go/come/travel/fly/return event – йти/приходити/приїзжджати/літати/ повертатися на якусь подію

   Go to a concert – йти на концерт

   Come to a museum – приходити до музею

   Return to the bank – повертатися до банку

   Не дивлячись на варіативність перекладу прийменників на українську мову (все ж таки в українській мові свої правила вживання прийменників), потрібно чітко запам’ятати про роль to у позначенні напрямку.

  • Ми також вживажмо to коли говоримо, що були або не були у якомусь місці have been to + місце (a place):

   I have never been to London. – Я ніколи не був у Лондоні.

   Have you been to Italy? – Чи були ви в Італії?

Додаток

У цьому додатку ви побачите як правильно вживати at, in та on в окремих випадках:

in a room/building/park/city = у середині

at the bus-stop/door/window

on the floor/wall/ceiling/page = на поверхні

in the middle/centre of

at home/work/school/university

on the left/right (left-hand side) side

in the water/sea/river

at a station/an airport

on the first floor

!!! in the picture/photo/mirror

at the seaside/at sea (=on a voyage)

on a small island/river/road

in the country/countryside

at someone’s house: at my aunt’s

on a farm

in the street/in the sky/in an armchair !!! on the street – американський варіант

at + event: at a meeting/party/concert/show

on foot

!!! in a tree

at + building: at a hotel/at a restaurant

on a bus/tram/train/bike

in bed (в значенні «sleeping»)

at the top/bottom/back/front (of)

in + building (inside): in the cinema/in my aunt’s house/in the school

at the end/beginning

in + a car/a taxi (inside) в/на машині

at the beginning of the story/street

in a line/queue/row = стояти в черзі

Коли у нас є запитання «Де ми подорожуємо»"in + car/taxi/bicycleon + car/taxi/public transportin + public transporton + public transport/bicycle, in + car/taxi

Вживання in, at та on у контексті

 1. Вживання at

  • At ми вживаємо з часом, коли називаємо конкретний час (години, хвилини), а також іменниками, що позначають конкретний часовий проміжок, який ми можемо визначити:

   at 8 a.m., at 9 o`clock

   at noon (ми знаємо, що це 12 дня)

   at midnight (ми знаємо, що це 12 ночі)

   at dinner time (ми знаємо, що це приблизно 7 вечора)

  • At ми вживаємо з іменниками, що позначають конкретний період свят:

   at Christmas (мається на увазі період різдвяних свят)

   at Easter (мається на увазі період пасхальних свят)

  • А також в таких виразах:

   At the weekend – на вихідних

   At the moment – в даний момент

   At present – тепер, в даний момент

   At the age of – у віці ...

   At the same time – в той же час

 2. Вживання on

  • On ми вживаємо з датами

   On the $$4^{\text{th}}$$ of July, on the second of May

  • On вживаємо з днями тижня

   On Monday, on Friday

  • On використовуємо зі святами, але не з періодами свят, а з конкретним святковим днем

   On the New Year Eve, on Christmas day

  • On вживаємо у словосполученнях з днями тижня

   On Friday morning

   On Wednesday evening

 3. Вживання in

  • In вживаємо з довшими періодами часу: місяцями, порами року, роками, століттями

   In may

   In spring

   In $$1987$$

   In the $$20^{\text{th}}$$ century

  • In вживають також з частинами дня

   In the morning, in the afternoon, in the evening

   Але пам’ятаємо, що якщо перед цими частинами дня стоїть день тижня, то вживаємо On

   Також існує ще одне виключення – at night, це просто потрібно запам’ятати.

Розглянемо ще декілька особливостей вживання at, in та on:

 • Ми не вживаємо прийменників at/on/in перед last (минулий)/next (наступний):

  Last Friday

  Next Christmas

 • In вживається в значенні «через деякий період часу»

  In a day. – Через день

  In a week. – Через тиждень

 • Коли ми кажемо «на початку» або «в кінці», то вживаємо прийменник at:

  at the end of summer

  at the beginning the concert

  Але ми кажемо In the end в значенні «finally» (тобто врешті-решт), адже це ідіоматичний вираз.

Щодо вживання виразу «вчасно»:

В англійській мові можна сказати вчасно двома виразами «in time» та «on time»

On time ми вживаємо в значенні «punctual, not late» тобто просто «вчасно»

Will you be on time? – Ти будеш вчасно?

In time ми вживаємо коли мається на увазі «вчасно, для чогось» (to do/for(smth)):

I’ll be in time to keep you company. – Я буду вчасно, щоб скласти тобі компанію.

Ми вживаємо прийменник at (Можливо декілька варіантів відповіді)З періодами святЗ часом (теперішній момент)Слово «night»Morning / EveningЗ датамиЗ словом «weekend»З словосполученнями «the same time», «the age of»

Last updated