Have to

Have to виражає:

 1. Обов’язок (Obligation)

  I have to do this. Я повинен (маю) це зробити.

  Мається на увазі, що так склалися обставини, що я повинен це зробити, а не це мій обов’язок.

 2. Необхідність (Necessity)

  I have to stay longer because she needs my help. Я повинен ще залишитись, бо вона потребує моєї допомоги.

  Тобто, існує така необхідність, щоб я залишився, обставини скалалися таким чином, що необхідна моя присутність.

 3. В запереченнях в значенні «не потрібно» (no need)

  You don't have to wake up so early, tomorrow is Saturday. Тобі не потрібно прокидатися так рано, завтра субота.

Must або Have to

Must I feel it is nessary Я відчуваю, що це необхідно, це мій обов'язок, можливо моральний(повинен)

Have to It is nessary according to the situation Необхідно через обставини, які склалися

Різниця між must та have to в тому, щоMust виражає необхідність в значенні «повинен», а have to виражає необхідність видповідно до ситуаціїHave to та must виражають необхідність згідно з певною ситуацією, різниці немаєHave to виражає необхідність, а must обов’язокHave to виражає суворий наказ, а мust використовується в запереченнях в значенні «не потрібно»

Last updated