Заперечнi займенники

В англійській мові розрізняють наступні заперечні займенники:

  • No

  • None

  • Neither

  • No one

  • Nobody

  • Nothing

Під заперечними займенниками ми розуміємо, такі, що виражають заперечення, незгоду, відмову.

Дуже важливо запам'ятати, що в англійській мові використовується тільки одне заперечення:

I did not see anybody there. – Я нікого там не бачив.

В українські мові ми використовуємо два заперечення нікого та не бачив, адже в українській мові два заперечення лише підсилюють речення, але в англійській мові це неправильно, два заперечення взаємовиключають одне одного.

Українською мовою таке речення як I did not see nobody there перекладалося б як: Я не побачив там нікого. Це є граматично неправильним. Отже, в англійській мові ми можемо використовувати лише одне заперечення.

I saw nobody there. -Я нікого там не бачив. (Така ж ситуація як і з попереднім реченням. Обидва речення перекладаються «Я нікого там не бачив». але використано два різних заперечення. Отже, ми можемо використати did not see або nobody)

Заперечний займенник no вживається як займенник-прикметник. Тобто вживається лише з іменниками і виступає означенням до них:

There are no keys in his pocket. -В його гаманці не було ніяких ключів.

There is no money that can buy true love. – Не існує таких грошей які зможуть купити справжню любов.

Займенники none, no one, nobody, nothing вживаються як займенники-іменники. У даному випадку можемо згадати присвійні займенники і присвійні прикметники та різницю між ними. Тобто, none, no one, nobody та nothing одночасно вживаються замінюючи іменник і заперечний займенник до нього, вони не потребують поряд іменника, до якого вживається заперечення, адже вони вже містять в собі і саме заперечення і предмет, якій заперечують.

Nothing is impossible. – Немає нічого неможливого.

No one can do this better than you. – Ніхто не може зробити це краще за тебе.

Nobody understands me. – Ніхто мене не розуміє.

Також хотілося б звернути вашу увагу на заперечний займенник neither.

За змістом займенник neither аналогічний займенникові none, але більш обмежений оскільки вживається у значенні «жоден з двох».

Neither answer was correct. – Жодна з відповідей (мається на увазі з двох) не була правильною.

Do you want coffee or tea? - Neither. – Бажаєте чаю чи кави? – Нічого. (Маємо вибір з двох предметів.)

Вкажіть, яке речення утворено правильно: (можливо декілька відповідей можуть бути правильними)I don’t know nothing about that situation.I don’t know anything about that situation.I know nothing about that situation.I know anything about that situation.

Заперечний займенник neither: (можливо декілька відповідей можуть бути правильними)Вживається як займенник – прикметник і як займенник – іменник.Вживається тільки як займенник – прикметник.Вживається тільки як займенник – іменник.Вживається у вузькому значенні, в значенні «жоден з двох».

Last updated