Особовi займенники

Особові займенники використовуютсья на позначення особи. В українській мові у нас також є особові займенники і вони відповідають своїм аналогам в англійській мові. Особові займенники у своїй переважній більшості використовуються на позначення живих істот.У свою чергу є два відмінки особових займенників: називний відмінок і об'єктивний.

Називний відмінок (Subject pronoun) дуже простий, він відповідає називному відмінку в українській мові і відповідає на питання «хто? що?».

Об'єктивний відмінок (Object pronoun) в англійській мові відповідає українському знахідному відмінку і у свою чергу відповідає на питання «кого? що?».

Розглянемо їх детальніше:

Називний відмінок

Об'єктивний відмінок

I

You

He

She

It

We

They

Me

You

Him

Her

It

Us

Them

  1. Називний відмінок (Subject pronoun): Окрім того, що називний відмінок відповідає на питання «хто? що?», він ще вживається у ролі підмета (замінює іменник). Наприклад: Mary goes to school every day. $$\rightarrow$$ She goes to school every day. Tom likes icecream. $$\rightarrow$$ He likes icecream. Тож логічно, що якщо займенник замінює особу, що виступає підметом, то автоматично також стає підметом.

  2. Об'єктивний відмінок (Objective pronoun): Об'єктивний відмінок, хоча і здається трохи складнішим за називний, але існують певні правила, які роблять його вживання простим та зрозумілим. Ми вживаємо об’єктивний відмінок: 1. Після слів than/as: She is more beautiful than her. Tom’s as clever as me. 2. У коротких неформальних відповідях: -I’m so tired. -Me too.

Check yourself :) {{ text }}

Якщо раніше існувала думка, що для заміни назви тварин ми вживаємо лише it, то зараз ми також можемо вживати he або she для тварин (cats, dogs, horses), інколи для транспортних засобів (motorbikes, cars, boats). Країна (сountry) завжди замінюється займенником it

Last updated